فراخوان مقاله: تصویری از مکتب صوفیه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۵
تاریخ اعتبار: ۱۳۹۶/۰۸/۰۹

کنفرانس و کارگاه در دانشگاه بن آلمان

هزینه سفر مولفان مقالات پذیرفته شده پرداخت میشود

Topic and Aim

From the Late Medieval Period onward many Sufi treatises began to display an increasing amount of visual elements, mainly in the form of diagrams, which can either have an auxiliary function, i.e. to help explain the contents of specific written passages, or be themselves at the very core of the text.

A comprehensive study aiming to understand the significance and diffusion of such visual devices in Sufi literature—involving such disparate disciplines as Philology, History of the Book and Codicology on the one hand, and Intellectual History and the History of Ideas on the other—has never been systematically undertaken. With special regard to the development of Islamicate Intellectual History, it would seem that the qualitative and quantitative leap in the diffusion of diagrams in Sufi literature was paralleled by the spread and reception of Ibn ‘Arabī’s (d. 638/1240) works in which diagrams are often employed.

This workshop aims at investigating to which extent the diffusion of visual elements was one of the chief novelties and specific features of Sufi literature to develop in the Late Medieval and Early Modern period. Acquiring a clear and detailed understanding of this phenomenon will also help us investigate the dialogical interactions between Sufism and philosophical, alchemical and magical literatures in which analogous diagrams are often employed. Obtaining a better knowledge of the phenomenon I suggested labelling “Visual Sufism” will also permit us to address the question of possible intellectual osmosis, in particular with the Jewish Kabbalah, in which similar visual tools started to flourish at almost exactly the same time in works by authors who in many cases acted in an Islamicate environment, knew Arabic and were acquainted with Islamic philosophical literature (see Giulio Busi, Qabbalah Visiva, Turin 2005).

This invitation aims at bringing together for the first time a group of specialists in the field to contribute to a workshop and collected volume on the theme of Visual Sufism. Visual Sufism will be investigated from different angles through the lens of multiple authors who employed images and diagrams within their Sufi works. Preliminary questions for the workshop include the following: which hypotheses can be suggested about the use of diagrams in Sufi literature? Was this trend linked to specific historical contexts, to the rise of new disciplines, or the appearance of new styles, ideas, or theories in Sufism? Do the authors provide any theory (even embryonic) for the utilisation of diagrams in their texts? To which extent do the texts refer to the social environment in order to justify the use of diagrams? Was the use of diagrams related to specific topics and, if so, which are they? What can be said about the specific use each author made of diagrams? Are there various typologies of diagrams? Is the use of diagrams consistent in different works of an author? Is it possible to individuate interdependences between diagrams found in different works written by one or more authors (i.e. can we actually discern a shared visual language here)? Did the presence of diagrams play any role in the reception of the texts at issue? Can we asses an evolution and development of the use of diagrams in time and space?

Contributions on key authors such as Aḥmad al-Būnī (d. 622 or 630/1225 or 1232), Saʿd al-Dīn Ḥammūʾī (d. 650/1253), Faḍl Allāh Astarābādī (d. 796/1394) and Shīrīn Maghribī (d. 809‒۱۰/۱۴۰۶‒۸), have already been secured.

Contributions on Ibn al-ʿArabī (d. 638/1240), Ḥaydar Āmulī (d. after 787/1385), Bayezit Halife (d. 922/1512) or on any other Sufi author from the period 1200‒۱۶۰۰ who made use of diagrams and visual elements in their works are warmly welcome.

Workshop Organization

The workshop will involve a maximum of 8 presenters.
Each talk should be between 30 and 40 minutes long and will be followed by a 20-minute Q&A session.
The language of the workshop will be English.
Taking into account the topic of the workshop the use of PowerPoint is strongly encouraged.
Accommodation and travel costs will be covered by the Alexander von Humboldt Kolleg for Islamicate Intellectual History (1200‒۱۶۰۰).
After the workshop, the papers will be published in the form of a peer-reviewed volume, edited by Dr. Giovanni Maria Martini, to be published in the series Islamicate Intellectual History (Brill, eds. Shahzad Bashir, Heidrun Eichner and Judith Pfeiffer).

Time Frame

Please submit your proposal by October 31, 2017, including the title of the contribution, an abstract of about 500 words and a brief CV to giovannimaria.martini@uni-bonn.de.
The revision process will start immediately after the deadline and the results are expected to be communicated to the applicants by November 15, 2017.
The workshop will take place on Monday 14 May 2018 at the Alexander von Humboldt Kolleg for Islamicate Intellectual History (1200‒۱۶۰۰) at the Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn.
The first draft of the full article will be due by August 20, 2018 (12,000‒۱۸,۰۰۰ words exclusive of the bibliography).

For any further information, please contact Dr. Giovanni Maria Martini at giovannimaria.martini@uni-bonn.de.

فرصت مطالعاتی در دانشگاه ماینتس

محل برگزاری: آلمان
تاریخ اعتبار: ۱۳۹۶/۰۷/۰۹

Research fellowships for international postdocs for a research stay in Mainz beginning in April 2018 or later.

The Leibniz Institute of European History (IEG) awards Research fellowships for international postdocs for a research stay in Mainz beginning in April 2018 or later.

Applicant profile

The IEG awards fellowships for international young researchers in history, theology and other historical subjects. The IEG promotes research on the historical foundations of Europe from the early modern period to 1989/90, particularly regarding their religious, political and social dimensions. Projects dealing with European communication and transfer processes as well as projects focusing on questions related to theology, church history and intellectual history are particularly welcome.
What we offer

Funding is € ۱,۸۰۰/month. Research fellows live and work for between 6 and 12 months at the Institute in Mainz and can pursue their individual research project (extension possible).

Aims
This fellowship is intended to help you develop your own research project in close collaboration with scholars working at the IEG. Your contribution consist in bringing your own interests to bear on the work of the IEG and its research programme »negotiating difference in Europe«. This includes the possibility of developing a perspective for further cooperation with the IEG. If for this purpose a promising application for third-party funding is submitted, an extension of the fellowship is possible.
Requirements

Applicants must have completed their doctorate no more than three years before taking up the fellowship.
Fellows are required to register officially as residents in Mainz and to take part in events at the Institute.
Fellows are not permitted to undertake paid work while receiving the IEG fellowship.
The linguae academicae at the IEG are German and English; fellows must have a passive command of both and an active command of at least one of the two languages so as to participate in the discussions at the Institute.

Please send your application via e-mail to: fellowship@ieg-mainz.de
Subject: Stipendienbewerbung

Website: http://www.ieg-mainz.de/en/fellowships

کنفرانس حقوق بشر، مهاجرت و حاکمیت جهانی

محل برگزاری: ایتالیا
تاریخ اعتبار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

Human Rights, Migration, and Global Governance

For Secretary-General António Guterres, who was the High Commissioner for Refugees for a decade (2005–۲۰۱۵) before being elected to lead the UN, one of the most pressing issues currently facing the world body is the large-scale voluntary and involuntary (forced) movement of people across borders. While 2018 marks the 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, political, economic, and environmental dysfunction and collapse in their own countries has driven a record high number of people to seek a safer or better life elsewhere. Equally present especially in the West, have been counter-reactions to immigration based on political, social, economic, and security concerns. One reason the United Kingdom is leaving the European Union, with Prime Minister Theresa May triggering “Brexit”, is because of voters’ concerns over the perceived threat of uncontrollable migration. President Trump likewise won office in the US election in part by appealing to many American voters’ fears of immigrants – whether from Mexico (the ‘wall’) or from conflict zones such as Syria.

The global governance and human rights issues in this contemporary era are manifest and complex. The Sustainable Development Goals will be impossible to achieve in the context of state failure, political conflicts, major climate disruptions, and mass population displacements. The rights of citizens also must be balanced against the rights of those fleeing persecution and desperation; more often, the latter are disregarded as populist movements refocus national discourses away from cosmopolitan ideals. These complex ‘wicked problems’ present severe contemporary challenges for the institutions, as well as the idea (and ideals), of global governance.

We welcome proposals for individual workshop papers and full workshop panels addressing the following themes related to these dynamics, as well as other proposals related to topics of the United Nations, global governance and human rights:

>  Is support for global governance institutions, and for global human rights norms, declining as a result of resurgent populist movements?

>  Has support for the international refugee regime declined?

>  What global governance and human rights challenges arise from the increasing mobility of people?

>  What are the links between development, migration and human rights, and how do these relate to the achievement of the Sustainable Development Goals?….. بیشتر بخوانید

کارگاه بررسی نسخه های خطی: شیمی در فرهنگ اسلامی

تاریخ اعتبار: ۱۳۹۶/۰۵/۱۱
محل برگزاری: فرانکفورت

 

Alchemy was a widespread practice in the Islamicate world that was taught from early on to the 19th/20th century. In spite of its popularity attested to by historical references as well as the wealth of alchemical manuscripts that have come down to us, the study of Arabo-Islamic alchemy has been neglected for the last decades. Only recently have we seen a renewed interest in the field, giving rise to a number of publications.

Among its extensive collection of Oriental manuscripts, Gotha Research Library also houses a significant number of alchemical manuscripts (for the Gotha alchemical manuscripts in Arabic see Siggel, Katalog der arabischen alchemistischen Handschriften Deutschlands, vol. 2, Berlin 1950). The workshop aims at bringing together established and younger scholars working on alchemy and providing them with the opportunity to engage directly with the alchemical manuscripts of the Gotha collection. The exploratory character of the workshop refers not only to the direct engagement with the Gotha collection, but also extends to the field of Arabo-Islamic alchemy more generally. Possible questions to be discussed are: Which aspects of alchemy have received significant attention, what aspects deserve to be addressed more in the future? Which theoretical assumptions and methods have guided the research on alchemy, what theories and methods are relevant for future research? What are the current challenges in studying the alchemy of the Islamicate world and how could they be overcome?

We invite papers from a variety of disciplines (for ex. philology, philosophy, history of science, history of religion, art history, paleography), on all aspects of alchemy, for example on

the transmission of alchemical knowledge in different parts of the Islamicate world as well as between the Islamicate world and other regions
the role of manuscripts for the transmission of alchemical knowledge
codicological aspects of alchemical manuscripts
questions of authorship and dating
literary aspects of alchemical texts

To allow for a significant number of hands-on-sessions, preference will be given to papers dealing with Gotha manuscripts.

Please send a 400-word abstract to monika.hasenmueller@uni-erfurt.de not later than August 31, 2017.

The selected participants will be notified by October 30, 2017.

Costs for travel and accommodation will be covered, provided that external funding is granted.

The workshop is organized by the Gotha Research Library in collaboration with the project “Between Religion and Alchemy. The scholar Ibn Arfaʿ Raʾs (d. 1197) as a model for an integrative Arabic literary and cultural history”, University of Zurich.

هزار سال مکتب شیعه

تاریخ اعتبار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۴
محل برگزاری: برلین

The Thousand Year School of Shīa: Kūfa, Ḥilla, Najaf, Al-Aḥsā, Baḥrain, Jabal āmil , Aleppo, Esfahan and Qum

“Shīa studies” nowadays is in the focus of interdisciplinary studies of many academic centers, research institutes and scholars. For this reason, and considering the importance of the exchange of ideas and approaches in Shi’a Studies, the Iran-House in Germany is calling for a two-day seminar on Shia studies entitled “The Thousand Year School of Shīa: Kūfa, Ḥilla, Najaf, Al-Aḥsā, Baḥrain, Jabal āmil , Aleppo, Esfahan and Qum.” With the aim of fostering the exchange between researchers and experts, the organizer would like to present the latest discussions and research outcomes on the following topics by experts:
۱. Historical Shia studies: •  From Shaykh Tūsī to Allāma ḥillī •  From Allāma ḥillī to Ākhund Khurāsānī (Author of Al-Kifaya  From Ākhund Khurāsānī up to date.
۲. Development of Shī’ite jurisprudence (Fiqh) by the founding of the Uṣūlī School by Allāma Waḥīd Bihbihānī in Karbala.
۳. The Science of Uṣūl of the Shiites
۴. Ethics (اخلاق) in the thinking and the spiritual attitude of the Shia
۵. The Shi’ite Seminaries (حوزه) and their teaching methods; Developments and diversities.
۶. Shi’ite Quran interpretation
۷. Permanent legacy of the Shia (manuscripts and their reach)
۸. Societal and political developments of Shia from the Tobacco boycott (Mīrzā Shīrāzī and Seyed Jamāl al-Dīn) to this day.
The conference will take place from October 6 – 8, 2017 in Berlin, after that you would have the opportunity to visit Frankfurt Book Fair. The conference languages are English, Arabic, and Persian.

دوره یک ساله کارشناسی ارشد مطالعات اسلامی به زبان انگلیسی از طریق وب

تاریخ اعتبار: ۱۳۹۶/۰۳/۱۱

 

MA Intellectual Encounters of the Islamicate World

The aim of the MA Intellectual Encounters of the Islamicate World is to provide international graduate students with a thorough understanding of the deep and diverse links between the Muslim, Jewish and Christian intellectual contributions during the medieval period. The program is characterised by a strongly research-driven, interdisciplinary and interreligious approach with an emphasis on primary texts in original language (Arabic). Students will be trained and mentored by internationally renowned guest lecturers who are counted among the leading experts in their respective fields of research.
The primarily web-based MA program also includes three face-to-face sessions in Cordoba (prov.) and Berlin per academic year during which the students and teachers will actually come together for discussion, teaching and examination. Freie Universität Berlin offers this one-year, full-time MA program of 60 ECTS to an expected number of 20 students, many of whom are from the region of the Middle East. The language of instruction is English.

Applications are now open! The application period for the academic year 2017/18 is from 15 April until 31 May 2017.

For more information: www.ihiw.de/master
For direct enquiries: ieiw@geschkult.fu-berlin.de

شش فرصت مطالعاتی ۹ ماهه در موسسه مطالعات پیشرفته برلین

محل برگزاری: آلمان
تاریخ اعتبار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۶

 

شش فرصت مطالعاتی ۹ ماهه در موسسه مطالعات پیشرفته برلین
این دوره از اول اکتبر ۲۰۱۷ آغاز می شود و تا پایان جولای ۲۰۱۸ ادامه دارد. محققانی که در این دوره پذیرفته شوند ماهانه شهریه  ۲۵۰۰ یورو دریافت می کنند. متقاضیان باید از فارغ التحصیلان دکتری رشته های فلسفه، زبان شناسی، تاریخ، مطالعات اسلامی و موارد دیگر باشند و از دفاع آنها بیش از هفت سال نگذشته باشد. بعلاوه طرح تحقیق متقاضیان باید با برنامه های اعلام شده این موسسه مرتبط باشد. برای اطلاع بیشتر بخش های زیر را ببینید:

 

UP TO 5 POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS FOR THE ACADEMIC YEAR 2017/18
۱ POSTDOCTORAL IRMGARD CONINX FELLOWSHIP FOR A SCHOLAR-AT-RISK
(Location: Berlin / Closing Date: May 15, 2017)

The Berlin-based Forum Transregionale Studien and the Irmgard Coninx Foundation invite scholars to apply for up to six postdoctoral fellowships for the academic year 2017/18 for the research program

EUROPE IN THE MIDDLE EAST—THE MIDDLE EAST IN EUROPE (EUME)

EUME seeks to rethink key concepts and premises that link and divide Europe and the Middle East. The program draws on the international expertise of scholars in and outside of Germany and is embedded in university and extra-university research institutions in Berlin. It supports historical-critical philology, rigorous engagement with the literatures of the Middle East and their histories, the social history of cities and the study of Middle Eastern political and philosophical thought as central fields of research not only for area or cultural studies, but also for European intellectual history and other academic disciplines. The program explores modernity as a historical space and conceptual frame.

The program puts forward three programmatic ideas:
۱) supporting research that demonstrates the rich and complex historical legacies and entanglements between Europe and the Middle East; 2) re-examining genealogical notions of mythical ‘beginnings’, ‘origins’, and ‘purity’ in relation to culture and society; and 3) rethinking key concepts of a shared modernity in light of contemporary cultural, social, and political entanglements that supersede identity discourses as well as national, cultural or regional canons and epistemologies that were established in the nineteenth century.

EUME supports and builds upon the following interconnected research fields:

CITIES COMPARED: URBAN CHANGE IN THE MEDITERRANEAN AND ADJACENT REGIONS
is directed by Ulrike Freitag and Nora Lafi, both of the Zentrum Moderner Orient, Berlin. It contributes to the debate on…… بیشتر بخوانید

کارگاه دو هفته ای بین رشته ای در باره رابطه ادعای مالکیت در مسائل حقوقی و فرهنگی

محل برگزاری: آلمان
تاریخ اعتبار: ۱۲-۰۲-۱۳۹۶

 

The seventh International Osnabrueck Summer Institute on the Cultural Study of the Law will be held from August 6 to 13, 2017 at the University of Osnabrueck, Germany. It aims to encourage and further promote the interdisciplinary study and research of the interrelations between law and culture, based on the idea that the extended cultural study of the law will foster profitable scholarly exchange and dialogue between legal studies and the humanities.

The Institute will offer a combination of thematic workshop sessions, small group seminars and a final symposium for 15-20 international participants (doctoral, post-doctoral and advanced M.A. – see below for eligibility). The introductory workshop will address the range and potential of interdisciplinary studies and approaches in the field of law and the humanities. The remaining thematic sessions and small group seminars will focus on key issues and debates in current cultural legal studies, for example:

* The historical emergence of dominant (legal) concepts of property as well as current struggles about culture as heritage, property and resource for creativity (including concepts such as copyright, intellectual property and authorship)

* The cultural presence and representation of the law and the role of culture in the representation and dissemination of the concept of property (e.g. law and literature, life writing and human rights, visual culture and rights rhetoric)

The main objective of the OSI is to encourage scholarly exchange across disciplines and the critical debate of current research projects as well as work in progress. Participants will have the opportunity to present and discuss their own work both within the larger group and in individual sessions with members of the OSI faculty.

Confirmed faculty for the 2017 OSI include:

Marianne Constable (Rhetoric , UC Berkeley)

Danilo Mandic (Law, U of Westminster)

Cristina S. Martinez (Art History, U of Ottawa)

Sabine N. Meyer (American Studies, Osnabrück U)

Richard Perry (Law, UC Berkeley)

Beth Piatote (Native American Studies, UC Berkeley)

Leti Volpp (Law, UC Berkeley)

In addition, the OSI will feature a professional workshop presenting and discussing EU and GAES (German Academic Exchange Service) scholarship and grant opportunities for young international researchers.

Participant Eligibility

The Summer Institute invites doctoral….. بیشتر بخوانید

کنفرانس بررسی ایده ها و منابع خوارج‎

محل برگزاری: آلمان
تاریخ اعتبار: ۱۲-۰۱-۲۰۱۶

خوارج در فرهنگ مسلمانان لقب گروههای افراطی و خشونت طلب در صدر اسلام است. این کنفرانس به بررسی اندیشه های آنان و منابع موجود در بارۀ آنان می پردازد.

 

Reconsidering Kharijism – CfP for panel at DOT 2017 (Jena/Germany)

Teresa Bernheimer and I are planning to put together a panel on “Reconsidering Kharijism in Early Islamic History” for the Deutscher Orientalistentag conference, to take place in Jena/Germany on 18-22 September 2017 (http://www.dot2017.de/en/). We’re looking for participants who are interested in contributing papers that seek to re-examine the established depiction of early Kharijism as sectarian, heretic, and excessively violent. We’d be very grateful if you circulated this CfP among colleagues and especially (MA/PhD) students. The deadline for panel submissions is end of March, so we’d kindly ask you to get in touch as soon as possible at hannah-lena.hagemann@uni-hamburg.de and/or tb31@soas.ac.uk. The panel description is as follows:

“Scholarship on the early period of Islam has concentrated on the political history of the Arab conquests and the development of Sunnism and Shiism as the major branches of the emerging religion. The history and role of what is commonly considered the third major branch, the ‘Kharijites’ (Arabic: khawarij, ‘those who go out’), a blanket term to describe groups of early Muslim rebels who apparently were neither supporters of the Alids nor of proto-Sunnism, has been largely neglected. The main reason for this neglect has been the reliance of scholarship on the mainstream literary sources. While this material is rich and varied, and includes many different kinds of writings (historical chronicles, theological manuals, biographical and legal works, and the like), the extant material mostly dates to the ninth and tenth centuries CE at the earliest— about two to three hundred years after the events it describes. It has been shown to be full of inconsistencies on minor and major issues, reflecting the concerns and debates of a very different period and context.

Particularly problematic with regard to the Kharijites is that reliance on these sources favours the centralizing narratives of later Sunnis and Shiʿites. Few Kharijite works have survived to tell a different story, and thus the Kharijites are depicted as violent rebels and quintessential heretics: the first ‘sect’ of Islam. Modern scholarship has broadly accepted the perspective of the mainstream tradition. There have been shorter studies on Kharijite sub-groups as well as heightened interest in the Ibadiyya in recent years; however, a proper (re-)examination of early Kharijism is not available, with the most detailed introductions written over 100 years ago (Brünnow 1884, and Wellhausen 1901).

This panel aims to bring together new considerations concerning the history and historiography of early Kharijite movements. By broadening the source base and conceptual perspective, the papers call into question the hitherto almost unchallenged connection between ‘political’ and ‘religious’ Kharijism and examine the extent to which the various Kharijite movements may be seen as anything other than (at most) loosely connected groups of insurgents, thus shedding new light on the intriguing phenomenon of ‘Kharijism’ in early Islam.”

​کارشناسی ارشد در رشته فرهنگ و تمدن اسلامی دانشگاه آقاخان​

محل برگزاری: انگلستان
تاریخ اعتبار: ۱۰-۱۲-۱۳۹۵

The application deadline for the September 2017 intake is 28 February 2017. Candidates wishing to apply for the MA in Muslim Cultures must provide the following:

A completed application form;

A personal statement, describing their reasons for wishing to enrol in the programme;

An official copy of their undergraduate degree and attested copies of academic transcripts. (If a document is not in English a fully certified translation must be provided. The translation must include details of the translator and confirm that it is an accurate translation of the original. It must be dated and include the original signature of the translator);

Valid proof of English proficiency;

Two references, submitted either directly to the Registrar’s office or along with the application in a sealed envelope(s) with the referee’s signature across the seal. Referees must be familiar with your academic and/or professional work to date. At least one referee should be familiar with your academic work. If your referees would like to submit the reference letter via email, please download the reference form, fill in your details and request your referees to send it directly to Registrar’s office at ismc.registraroffice@aku.edu

All shortlisted candidates will be invited for an interview.

Further Information
For further information regarding the MA in Muslim Cultures please contact the Registrar’s office:

Email: ismc.registraroffice@aku.edu
Phone: +44 (0)20 7380 3860
Fax: +44 (0)20 7380 3830

صفحه 3 از 1112345...10...>>

این جا یک سایت کتاب فروشی نیست.

هدف اول و غیر انتفاعی ما معرفی بهترین ها در میان انبوه آثار است.

در عین حال امکان خرید هم دارید.

در حال بارگذاری
تمام حقوق برای وب سايت آثار برتر محفوظ است. © 1387 - 1398
پياده سازی قالب توسط شرکت پرتونگار