نتایج جستجو:


تنوع دین در روزگار ما: دیداری دوباره با ویلیام جیمز

صد و اندی سال بعد از انتشار تنوع تجارب دینی (The Varieties of Religious Experience) در سال 1902 توسط ویلیام جیمز، فیلسوف و روانشناس آمریکائی، چارلز تیلور (Charles Taylor) در این کتاب به دیدار او رفته است و سعی می‌کند اوضاع و احوال دین را در شروع قرن بیست و یکم توضیح دهد (کتاب تیلور در 2002 منتشر شده است). او از میان همه مطالب جیمز فقط بر چند نکته اساسی تأکید کرده است؛ دین امری است فردی و روانشناختی و به قلمرو معرفتی و عقیدتی آدمی ربطی ندارد؛ دین امری است متعلق به ساحت احساسی، عاطفی، و هیجانی، گونه‌ای حال (به جای تجربه به کار می‌برد) است، حالِ دوبار زنده شدن. اما مراد از دو بار زنده شدن را باید در متن کتاب جستجو کرد.

با این مبنا که دین و معلومات دینی از سنخ معرفت نیستند پاسخ این دو سؤال آسانتر می‌نُماید. آیا دینداران به لحاظ اخلاقی خطاکارند، اگر نتوانند برای اعتقادات خود قرائن و شواهد کافی بیاورند؟ ما چه شده‌ایم و باید بکوشیم تا چه شویم؟ پاسخ جیمز و تیلور چیست؟ تیلور یک یک مواضع جیمز را بررسی کرده و بسیاری را می‌پذیرد و در عین حال تقریری نو از آنها به دست می‌دهد. برخی نتایجی شگفت از بررسیهای تیلور عبارتند از: مؤمنان و بی‌ایمانان در مواضع خود کمابیش دستخوش دوسوگرایی و تزلزل و دو دلی هستند. هم ایمانِ مؤمنان تُرد و شکننده شده است و هم بی‌ایمانی مخالفانشان؛ شمار کسانی که خود را بی‌اعتقاد به خدا یا لاادری یا حتی بی‌دین می‌دانند افزایش یافته است؛ در میان کسانی که هنوز در محدودۀ ادیان تاریخی مانده‌اند فاصله میان عقیده و عمل بیشتر شده است؛ بسیاری از ادای تکالیف دینی تن می‌زنند و در عین حال خود را متعلق به یک دین و مذهب یا معتقد به خدا می‌دانند؛ تلفیق ادیان و مذاهب مختلف هم باب روز شده است.

در پیشگفتار کتاب، مصطفی ملکیان مهمترین ادعاهای ویلیام جیمز را ابتدا صورتبندی می‌کند و بعد در هر قسمت نقدها و نکته‌های تیلور را باز می‌گوید. پیشگفتار طولانی شده است ولی به گونه‌ای است که شاید خواننده با خواندن پیشگفتار از اصل کتاب تا حدود زیادی بی‌نیاز می‌شود و به مهمترین ادعاهای ویلیام جیمز در تنوع تجارب دینی هم دست پیدا می‌کند. البته اگر خواننده از یک سو با قدرت بیان تحلیلی و از سوی دیگر با واژه‌گزینی‌ها و رسم‌الخط خاص ملکیان خو گرفته باشد و او را از خواندن بازنداشته باشد.

این کتاب به مهندس امین الله حاجی رسولیها هدیه شده است ولی هیچ توضیحی درباره این فرد نیامده تا خواننده علت علاقه ملکیان یا ناشر را به او بداند.

شوهر آهو خانم

داستان در سال ۱۳۱۳ در کرمانشاه رخ می‌دهد. آهوخانم زنی زحمتکش، بردبار و بزرگوار است. آدم‌ها و ماجراها پیرامون آهوخانم شکل می‌گیرند و او آن‌چنان بر تمامی داستان تأثیر می‌گذارد که حتی در صحنه‌هایی که حضور ندارد، وجودش محسوس است. شوهرش، سید میران سرابی، نانوا و رئیس صنف نانوایان کرمانشاه، پشت ترازوی مغازه‌اش نشسته است که زن زیبارویی وارد می‌شود. زنی به‌نام هما که پس از چهار سال زندگی به دلیل ستم‌های شوهرش، مهرش را حلال و جانش را آزاد کرده است.

علی محمد افغانی از نویسندگان نامدار ایرانی است که در سال ۱۳۰۳ در کرمانشاه متولد شده است. پدر و مادر علی محمد اصالتا اهل اصفهان بودند اما در بحبوبه انقلاب مشروطه از اصفهان به کرمانشاه کوچک کرده و در آنجا ماندگار شدند. علی محمد افغانی درابتدای دهه ۱۳۴۰ با انتشار رمان شوهر آهو خانم به جرگه داستان‌نویسان ایرانی پیوست. افغانی عضو سازمان نظامی حزب توده ایران بود، در سال ۱۳۳۳ دستگیر و به اعدام محکوم شد اما پس از پنج سال آزاد شد. او رمان شوهر آهو خانم را در دوران زندان نوشت.

 

جمال زاده درباره این کتاب نوشته است: …شوهر آهو خانم به دستم رسید. در واقع باید من و امثال من دکان نویسندگی‌مان را تخته کنیم. راستی کشور ایران کشور معجزه است… این کتاب واقعا خواندنی است. همه آن از اول تا آخر تیپیک ایرانی است… چه زبانی، چه صحنه‌هایی، چه شیوه بیانی، و چه توصیف‌هایی…

کسانی چون سیروس پرهام، محمد علی اسلامی ندوشن، و صادق هدایت رمان شوهر آهو خانم را ستوده‌اند، اما مخالفانی هم دارد. بعضی گفته‌اند سرعت قلم افغانی در توصیف هر صحنه بسیار کند است و خواننده را خسته و جان به سر می‌کند.

شوهر آهو خانم در سال 1340 با سرمایۀ مؤلف چاپ، منتشر و در اندک زمانی نایاب شد. چاپهای دوم تا نهم به همت عبدالرحیم جعفری (انتشارات امیرکبیر) منتشر شد و اکنون چاپ سیام را مؤسسه انتشارات نگاه با وفاداری به متن چاپ اول منتشر کرده است.

 

تاریخ نان در ایران

تاریخ نان در ایران ۹ فصل دارد: «منشأ نان»، «پخت نان»، «آماده‌سازی خمیر در نواحی روستایی»، «روش‌های پخت نان»، «پخت نان‌های شهری»، «انواع نان»، «ابعاد معنوی و غیرمادی نان»، «نان روزانه یا رزق» و «نان، تحلیل رزق».

از جمله مباحث این کتاب چگونگی آماده سازی خمیر در مناطق روستایی و در میان ایلات عشایر به همراه مروری کلی بر تکنیک‌ها و روشهای پخت نان است. دو روش اصلی پخت نان در ایران عبارتند از پخت در خاکستر و زغال داغ یا درون تنور. ویلم فلور، (Willem Marius Floor) محقق در زمینۀ تاریخ اجتماعی ایران، در این کتاب به چگونگی پخت نان در شهرها هم پرداخته و به خصوص در فصل ششم، انواع مختلف نان و برخی از روش‌های پخت نان از گذشته تا به حال در ایران را بررسی کرده است. فلور در این بررسی شیوه‌های پخت نان‌های مختلف از جمله نان‌های لواش، سنگک، تافتون، بربری، نان‌های شیرین و نان‌های کماج و انواع دیگر را بررسی می‌کند.

هر کس تجربۀ مسافرت خارجی داشته باشد می‌داند که ایران یکی از بهترین نانها را دارد و نان برای غالب ایرانیان مهاجر یکی از عواملی است که یاد آن دلتنگی در غربت را افزایش می‌دهد. از این روست که در بعضی شهرها مثل تورنتو و کالیفرنیا ایرانیان مقیم به پخت نان سنگک هم رو آورده‌اند تا شاید کمی از آن دلتنگی بکاهند. فلور در فصل هفتم تصویری کلی از جنبه‌های اجتماعی و معنوی نان در جامعه ایران و در فصل هشتم به اهمیت نان برای مردم ایران پرداخته است.

 در بخشی از تاریخ نان در ایران می‌خوانیم: «… نان فقط یک غذا یا تنها یک نشانه از تمدن نبود، بلکه به معنای واقعی، خوراکی شایسته خدایان بود. از این‌رو نان را به‌عنوان نشانه‌ای از پرستش و ستایش، به خدایان خود پیشکش می‌کردند.»

یک کلمه

میرزا یوسف خان مستشارالدوله، متفکر ممتاز و روشنفکر با گرایشهای دینی، کسی است که همۀ عمر خود را وقف شرافت و خدمت به حکومت و مردم کرد. هشتاد ساله بود که ناصرالدین شاه از اثر او، یک کلمه، مطلع شد، اثری که در آن چند بار از برابری شاه و گدا در برابر قانون سخن گفته بود. از آنجا که در این کتاب مؤلفه‌هایی از شکل دموکراسی حکومت معرفی شده بود، قالبی که برای نظام پادشاهی مُضر تلقی می‌شد، شاه دستور داد او را به زندان انداختند، شکنجه‌اش کردند و سپس اموالش را مصادره نمودند. مستشارالدوله در 1313 یک سال قبل از ترور شاه درگذشت. یک کلمه به همراه زندگینامه او به دست خود مستشارالدوله در 1313ق آماده و سپس در تهران توزیع و بعدها چند نوبت منتشر شد: تبریز 1906/1324ق؛ تهران 2002/1382ش؛ آمستردام نسخۀ فارسی-انگلیسی، ویرایش سوم، در 2010/1389ش (Mustashār ad-dawle: One Word) به کوشش علی اصغر سید غُراب و سن مک گلین. در این جا چاپ 1382 تهران با همه نقائصی که دارد معرفی شده است.

مستشارالدوله، تحت تأثیر میرزا مَلکَم خان، بر این باور بود که کلید پیشرفت کشورهای غربی فقط در یک کلمه است: برخورداری از قانون و نظام جدید حقوقی. او در این نظر که قوۀ قانونگذاری باید از قوۀ اجرا جدا باشد تابع مَلکم بود. گمانش بر این بود که در منابع اسلامی می‌توان محتوای اصطلاحات حقوقی جدید مثل عدالت و برابری را یافت. از این رو، دست به تألیف اثری زد که در آن قانون اساسی فرانسه را در نوزده اصل خلاصه و در ذیل هر یک آیاتی از قرآن و احادیثی اضافه کرد تا مشابهت میان محتوای این تعداد از اصول قانون اساسی فرانسه و درونمایۀ آموزه‌های اسلامی را اثبات کند. مستشارالدوله بر این بود که نمی‌خواهد آرای فقهی را تغییر دهد بلکه می‌خواهد آنها را به گونه‌ای صورتبندی کند که مانند کتابچۀ قانون (به تعبیر او کود/کد) شوند و مواد آن به زبان همه کس فهم و غیرفنّی در اختیار همگان باشند.

 

 

تجربه دینی و چرخش هرمنوتیکی: بررسی و نقد آرای ویلیام آلستون

«تجربه دینی» یکی از واژگان کلیدی در مباحث دین شناسی و خصوصاً فلسفۀ دین تحلیلی شده است. اهمیت این اصطلاح به قدری است که می‌توان گفت به یک رویکرد عام فکری تبدیل شده است که گاهی از آن به «اصالت تجربۀ دینی» یاد می‌شود. اما از همین رویکرد فکری عام هم صورتبندی‌ها و تعبیرهای مختلف وجود دارد. گاهی همۀ گزاره‌های دینی به تجربۀ دینی منصرف می‌شود؛ گاهی گفته می‌شود محتوای همۀ تجربه‌های دینی مشترکند؛ و گاهی بعضی ذات دین را و بعضی دیگر هدف و غایت دین را و بعضی دیگر مبنای باور دینی را تجربۀ دینی می‌دانند.

در این کتاب نویسنده از دریچۀ معرفت شناسی به «اصالت تجربۀ دینی» نگریسته است. از این دریچه که به موضوع نگاه کنیم انتظار داریم به این قبیل سؤالات حیاتی پاسخ داده شود: آیا باور دینی موجّه است؟ به چه معنا و چگونه؟ آیا تجربۀ دینی با کشف و شهود و مکاشفۀ عرفانی یکی است؟ آیا با پذیرش تجربۀ دینی از وحی نبوی و کتاب مقدس می‌توان بی‌نیاز شد و به نوعی اصالت فرد تن داد؟ یا این که تجربۀ دینی پشتوانه‌ای سترگ برای وحی نبوی می‌سازد؟ آیا تجربۀ دینی گونه‌ای تجربۀ ادراکی از نوع حس است یا گونه‌ای ادراک عام یعنی اعم از ادراک حسی، عقلی و خیالی؟

برای طبقه‌ای که در ایران عنوان «روشنفکر دینی» پیدا کرده‌اند باور دینی موجّه است. اما هریک معنایی از آن و چگونگی خاصی را تقریر کرده‌اند. برای بسیاری از اهل فلسفه که دغدغه‌های ملموس دینی و احوال وجودی (اگزیستانسیالیستی)شان بر مسأله‌های فلسفی می‌چربد خدایی که در تجربه‌های دینی رخ می‌نماید بسیار دلرباتر بوده است تا خدای اهل قیاس و استدلال؛ و رهایی از دور و بریدن از تسلسل برای رسیدن به «واجب الوجود بالذات» راه سرد و دوری است در مقابل تجربۀ خدای ابراهیم و اسحاق، خدایی که همین نزدیک است نزدیکتر از رگ گردن.

بابک عباسی در این تحقیق بر این عقیده است که از منظر معرفت شناسی هرمنوتیکی به فهم بهتر و عمیقتری از ماهیت مسائل برآمده از قبول چیزی به نام «تجربۀ دینی و تنوع آن» می‌توان دست یافت. مرادش این است که در بین راه‌های مختلف گویا معرفت شناسی هرمنوتیکی ما را از چند و چون تجربۀ دینی بهتر قانع می‌کند. به این روش روش استدلال از راه ارائه بهترین تبیین گفته می‌شود. این روش استدلال گونه‌ای استقراء است که گاهی از آن با تعبیر IBE یاد می‌شود (Inference to the Best Explanation).

از آنجا که در فلسفۀ معاصر غرب ویلیام پی آلستون از پهلوانان اعتقاد به موجّه بودن باورهای دینی است، بابک عباسی به تفصیل به بیان آراء و نقد نظرات او پرداخته است و در پایان با تعبیری مبهم از هرمنوتیک (گاهی مرادش هرمنوتیک هایدگری است یعنی تفسیری از نحوۀ بودن ما در این جهان و گاهی مرادش معنای سنتی کلمه یعنی تفسیر است؛ تفسیری که از خلال خواندن و تفسیر کردن یک متن رخ می‌دهد) به این نتیجه می‌رسد که از دل نقادی آرای مختلف تلقی هرمنوتیکی از تجربۀ دینی تولید می‌شود که بدیلی است برای تلقی استعلایی از تجربۀ دینی.

خوانش و کاوش آشنایی با قرآن اثر ریچارد بل و ویلیام مونتگمری وات

ثبت نام دورۀ جدید مجازی

خوانش و کاوِش آشنایی با قرآن اثر ریچارد بل و ویلیام مونتگمری وات (1977)

 

مؤسسه پژوهشگران پویا‌واژه که یک مؤسسۀ آموزش زبان انگلیسی حرفه‌ای است با هدف ارتقای سطح زبان تخصصی در قلمرو مطالعات اسلامی دوره‌هایی را برای علاقمندان برگزار می‌کند. این دوره‌ها به صورت مجازی از طریق وب با امکان دسترسی آفلاین به متون و صوت کلاس، و پرسش از مدرس از طریق ایمیل همواره دراختیار شماست.

با جزئیات اولین دوره تخصصی این مؤسسه آشنا شوید:

گسترۀ مباحث اولین دوره

مطالعات اسلامی، به‌ویژه مطالعات قرآن و حدیث

ابعادی از تاریخ اسلام، به‌ویژه تاریخ جمع و تدوین قرآن و آشنایی آکادمیک با سبک و محتوای قرآن.


هدف

* اختصاصی

الف- آشنایی استادان و دانشجویان رشته‌های مطالعات اسلامی با سبک مواجهۀ آکادمیک غیرمسلمانان با متن قرآن در مدتی نسبتا کوتاه و با تکیه بر متنی استوار

ب- یادگیری روش تحلیل متن و بافت آن

ج- آشنایی با معادل انگلیسی اصطلاحات علوم قرآن و حدیث، فقه، و تاریخ اسلام

* عمومی

الف- روخوانی، روان‌خوانی، و فهم متون تخصصی انگلیسی در قلمرو رشته‌های مطالعات اسلامی

ب- آشنایی با سبک نگارش آکادمیک

ج- ارتقای دانش زبان انگلیسی به طور عام (توجه داشته باشید در این دوره یک کتاب 180 صفحه‌ای با تلفظ کاملا صحیح انگلیسی قرائت می‌شود که اگر برای هر کلمه‌اش بخواهید به دیکشنری مراجعه کنید ساعتها وقت می‌خواهد).

د- افزایش آگاهی در خصوص قرآن، تاریخ تدوین آن، و آموزه‌های آن


مواد و محتوا

متن درس در این دوره کتاب Bell’s Introduction to the Quran خواهد بود. ویلیام مونتگمری وات اثر اولیۀ ریچارد بِل را به طور کامل بازنگری و منتشر کرده است. این کتاب ترجمۀ فارسی ضعیف، پرغلط و نارسایی هم از آقای بهاءالدین خرمشاهی دارد و در این دوره شرکت کنندگان می‌توانند متن انگلیسی را با فارسی آن مقابله کنند.

مباحث کتاب به بافت تاریخی پیدایش قرآن، تاریخ جمع و تدوین قرآن، محتوای آموزه‌های قرآن کریم، و ویژگیهای سبک قرآن اختصاص دارد.

در سایۀ این مباحث به برخی از جدیدترین پژوهشهای مسلمانان و غیرمسلمانان نیز در این دوره اشاره خواهد شد.


روش اجرا

طول دوره: از زمان ثبت نام دسترسی به فایلهای صوتی و متنی برای یک دوره شش‌ماهه داده می‌شود و شما می‌توانید سؤالات خود را از طریق ایمیل از دو استاد کلاس بپرسید.

نحوۀ ارائه: در هر جلسه ادعاهای اصلی یک فصل پاراگراف به پاراگراف قرائت و بیان و سپس از لحاظ ساختار و واژگان کاویده می‌شوند. ارائۀ بخشهای تخصصی در مطالعات اسلامی با سعید عدالت‌نژاد و ارائۀ  آموزش زبانی متن با مجتبی ابراهیم‌زاده غیاث است.


طیف مخاطبان

*تحصیلکرده‌هایی که می‌خواهند اولا با روش تحلیل یک متن کهن ادبی (از دید غیرمسلمانان) آشنا شوند و ثانیا اطلاعاتی نسبتاً جامع و آکادمیک دربارۀ تاریخ قرآن و محتوای آن به‌ دست آورند.
*این دوره برای استادان و آن دسته از دانشجویان سطوح عالی رشته‌های مختلف الاهیات که درصدد هستند با روشهای مواجهۀ غیرمسلمانان با قرآن آشنا شوند بسیار سودمند خواهد بود.
*برای کسانی که می‌خواهند در آینده مقاله‌ای به انگلیسی در قلمرو مطالعات اسلامی بنویسند یا متون انگلیسی مشابه بخوانند یا در کنفرانسی بین‌المللی شرکت کنند، این دوره فرصت بسیار خوبی است تا دانش عمومی و تخصصی خود را ارتقا دهند.
*انتظار می‌رود مخاطبان از دانش و مهارت زبانی نسبی (حداقل در سطح آیلتس ۵) برخوردار باشند تا از سطح علمی کلاس باز نمانند.
*برای بخشی از شرکت‌کنندگان کد تخفیف در نظر گرفته شده است. لطفا هنگام ثبت نام به آن توجه کنید.


نام‌نویسی

ثبت نام در دورۀ هیبرید (984000 تومان) 

ثبت نام در دورۀ مجازی (648000 تومان)


کد تخفیف

20 درصد تخفیف برای طلاب و دانشجویان
کد تخفیف: 20off

اطلاعات دوره

ثبت نام برای این کلاس اکنون فقط از طریق دوره‌های مجازی امکانپذیر است.

 

برای اطلاع بیشتر از مؤسسه پویا واژه به اینجا مراجعه کنید.

رازهای روابط برخی مسلمانان با آلمان نازی

دنیای اسلام و جنگ آلمان نازی کتابی است که سال ۹۸ توسط نشر ثالث روانه بازار نشر شد (برای خرید کتاب اینجا را کلیک کنید). این کتاب نوشته دیوید معتدل و با ترجمه ایرج معتدل منتشر شده است و نگاهی به کنش آلمان نازی در مواجهه با مسلمانان دارد، هنگامی که در نیمه دوم جنگ دوم جهانی به سرزمین‌های اسلامی وارد شدند و در این مواجهه شروع به تبلیغات وسیعی برای جلب نظر مسلمانان کردند. دیوید معتدل در این کتاب به خوبی فعالیت‌های آلمانها را در جهت جذب مسلمان‌ها با جزئیات به قلم آورده است. عکس رو و پشت جلد کتاب مخاطب را با تصویری مواجه می‌سازد از لشکر اس اس که در حال برگزاری نماز جماعت هستند، عکسی که در وهله اول تعجب برانگیز است و این پرسش را به ذهن می‌آورد که این همه مسلمان در لشکر اِس اِس چه می‌کردند. برای روشن‌تر شدن هرچه بیش‌تر ماجرای این کتاب به سراغ مهدی تدینی، مترجم و پژوهشگر حوزه آلمان نازی رفتیم. حاصل این گفت‌‌وگو را به نقل از سایت انتخاب در پی می‌خوانید:

مهدی تدینی مترجم و پژوهشگر تاریخ: رابطه حزب نازی به عنوان یک قدرت را با مسلمان‌ها می‌توان از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار داد؛ یک مسئله اساسی این است که حزب نازی یک پدیده تاریخی است، یعنی دیگر وجود ندارد. مثل حزب کمونیسم که اکنون دیگر یک پدیده تاریخی است، و جز به صورت نقطه‌ای در نقاطی از جهان، دیگر وجود ندارد، حتی این نقاط موجود مانند چین یا کوبا در تعریف کلاسیک از کمونیسم نمی‌گنجند؛ چون آن نظام کمونیستی که وجوه اقتصادی تعریف‌شده‌ای داشت، دیگر عملا در این کشورها وجود ندارد (با تنها استثنا که کرۀ شمالی است).

پیش از هر نکته دیگری به نظر می‌رسد در وهله اول، عکس روی جلد توجه مخاطب را به خود جلب می‌کند، در این باره توضیح می‌دهید؟

این عکس تصویری است از نماز جمعه لشکر خنجر، لشکری کوهستانی از مسلمانان بوسنی و زیرمجموعه اس اس که بسیار هم ترسناک و خشن بود. اولین بار بود که لشکری با این شکل کاملا مسلمان – غیرمسلمان‌ها در میان آن‌ها اندک بودند – در میان نیروهای آلمانی انسجام یافته بود.

 

اصلا چه شد که سر و کار نازی‌ها در نیمه دوم جنگ جهانی به مسلمانان افتاد؟

رابطه حزب نازی به عنوان یک قدرت را با مسلمان‌ها می‌توان از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار داد؛ یک مسئله اساسی این است که حزب نازی یک پدیده تاریخی است، یعنی دیگر وجود ندارد. مثل حزب کمونیسم که اکنون دیگر یک پدیده تاریخی است، و جز به صورت نقطه‌ای در نقاطی از جهان، دیگر وجود ندارد، حتی این نقاط موجود مانند چین یا کوبا در تعریف کلاسیک از کمونیسم نمی‌گنجند؛ چون آن نظام کمونیستی که وجوه اقتصادی تعریف‌شده‌ای داشت، دیگر عملا در این کشورها وجود ندارد (با تنها استثنا که کرۀ شمالی است). ناسیونال‌سوسیالیسم (نازیسم) نیز پدیده‌ای تاریخی است، به همین خاطر هم آن‌چه در رابطه با سایر نظام‌های برقرار رخ می‌دهد و بسیار عادی جلوه می‌کند، در رابطه با نظام‌هایی چون ناسیونال‌سوسیالیسم که به تاریخ پیوسته‌اند، شاید غیرعادی به نظر برسد. مثلا برای ما بسیار عادی است که در جنگ یا درگیری‌ای سیاسی، بین آمریکا با مسلمان‌ها اتحادی شکل بگیرد، مثل جنگیدن بخشی از مسلمان‌ها در کنار آمریکایی‌ها علیه داعش. مواردی از این دست چون هنوز به تاریخ نپیوسته‌اند، عادی جلوه می‌کنند.

به همین ترتیب آلمان نازی هم در بستر تاریخی خود به عنوان یک قدرت جهانی با همه بازیگرانی که می‌توانستند در پیشبرد اهدافش ایفای نقش کنند ارتباط و اتحاد برقرار می‌کرده است، از جمله مسلمان‌ها.

 

چه شد که آلمانی‌ها با مسلمان‌‌ها همراه یا هم‌سنگر شدند؟ بیشتر بخوانید

صفحه 1 از 26112345...102030...>>جستجوی پیشرفته با گوگل

این جا یک سایت کتاب فروشی نیست.

هدف اول و غیر انتفاعی ما معرفی بهترین ها در میان انبوه آثار است.
در عین حال امکان خرید هم دارید.

در حال بارگذاری
تمام حقوق برای وب سايت آثار برتر محفوظ است. © 1387 - 1399
پياده سازی قالب توسط شرکت پرتونگار