نتایج جستجو:


نکته‌ های ویرایش

کتاب نکته‌های ویرایش حاصل یادداشتهای مؤلف در طی سالهای تدریس و کار عملی ویرایش است. مؤلف در خصوص هدف تألیف این اثر می‌گوید:
«بسیاری از نکته‌های مطرح شده در این یادداشتها، در کتابهای رسمی ویرایش یافت نمی‌شود. گاه پس از طرح مسأله یا نکته، پیشنهادهایی نیز برای رفع مشکل داده‌ام. طیف گسترده یادداشتها، دربرگیرنده مسائلی در زمینه رسم‌الخط، نشانه‌گذاری پانوشت، نمونه‌خوانی، مأخذگذاری، فرهنگ‌نویسی، علائم اختصاری و موارد دیگری است که شاید نتوان عنوانی برای آنها پیدا کرد. گمان می‌کنم خواندن این یادداشتها برای حرفه‌ای­ها جالب، و در برخی موارد آموزنده، ‌و برای غیرحرفه‌ای‌ها، از جمله دانشجویان دوره‌های ویرایش مفید باشد.»
فصل­های کتاب پس از فهرست تفصیلی و مقدمه‌ای کوتاه، براساس حروف الفبای فارسی موضوعی تنظیم شده است و درباره موضوعات مختلف به اختصار بحث کرده است. این کتاب از صنف کتابهای آموزشی نیست؛ بنابراین فاقد هرگونه ارجاع و استناد و جدول و نمودار و کتابنامه است و همانگونه که مؤلف تصریح کرده‌ است «قصد نوشتن کتاب آموزشی نداشته‌اند.»
این کتاب در دو بخش عنوانهای اصلی و زیر عنوانها، مشتمل بر حدود 150 یادداشت کوتاه و بلند است.

رسانه شیعه

جامعه شناسی آئین های سوگواری و هیئت های مذهبی در ایران

اثر برگزیده‌ی سومین جشنواره‌ی بین‌المللی فارابی (1388)

این کتاب، پژوهشی توصیفی-تحلیلی و کتابخانه‌ای-میدانی درباره مراسم عزاداری امام حسین (ع) و هیئت‌های مذهبی در ایران، به ویژه تهران، با تأکید بر دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران است. بسیاری از اطلاعات کتاب درباره هیئت‌های تهران، منحصر به فرد است و حاصل دیده‌ها و شنیده‌های نویسنده است.
فصل اول که مفصل ترین فصل کتاب است، به بررسی و تحلیل تاریخ پیدایش و تکوین آئین ها و مجالس عزاداری می پردازد. فرضیه بنیادین کتاب، رابطه عزاداری و تغییر و تحولاتش با وضعیت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر عصر است. از این رو در این فصل، به تفصیل در باب بسترهای اجتماعی و فرهنگی که در هر عصر سبب ظهور یک آئین یا صورت جدید در عزاداری عاشورا شده است سخن گفته شده است. در این فصل هم چنین به مدل های دین داری و گفتمان دینی هر عصر و نیز مناسبات بین نهاد دین و سیاست به ترتیب در دوره های تاریخی زندگی امامان شیعه، آل بویه، سلجوقیان، مغولان، تیموریان، صفویان، افشاریان، زندیان، قاجاریان، پهلوی و انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی، دوران پس از جنگ تا امروز پرداخته شده است. بخش های واپسین این فصل هم به بیان تحولات سال های اخیر در جریان مداحی و عزاداری اختصاص یافته است.
در حقیقت نویسنده کتاب در این بخش مشاهدات و تجربیات خود را در قالب واقعه نگاری آورده است. پرداختن به زندگی و شرح حال مداحان مشهور (مانند ارضی، حدادیان، کریمی، هلالی، ذاکر و …) و نیز تحلیل و نقد عملکرد شاهان، سلاطین، شخصیت های سیاسی و فرهنگی، مراجع تقلید، روحانیان، روشنفکران و نهادهای سیاسی در قبال عزاداری عاشورا از جمله مباحث فصل یک است.
فصل دو «مفاهیم و کلیات» نام دارد و چنانچه از نامش پیداست؛ به ارائه ی تعاریف و بررسی مفاهیم و مباحث کلی و زیربنایی کتاب اختصاص یافته است. نویسنده در این فصل به تعریف مفاهیمی از جمله «فرهنگ خواص»، «فرهنگ عامه»، «دین»، «دین داری»، «مناسک دینی» و «آئین های دین داران» پرداخته است.
پس از تعاریف مفاهیم اساسی، نویسنده به تعریف و بررسی هفت مفهوم که آن ها را «عناصر هویتی هیأت های مذهبی» می نامد، پرداخته که عبارتند از: «کارکرد»، «سازمان»، «مخاطب»، «مدل دینداری»، «متولیان»، «مداحی» و «ادبیات». این ها متغیرهایی اند که وی در فصول بعدی از منظر آن ها به مقایسه و بررسی و نقد گونه های مختلف هیأت های مذهبی معاصر می پردازد.
فصل سوم به بررسی مدل های مختلفی اختصاص یافته است که با آن ها می توان هیأت های مذهبی را گونه بندی کرد. نویسنده در این فصل با در نظرگرفتن دو معیار «سازمان» و «مخاطب»، 15 مدل فرضی گونه بندی را بررسی کرده و در انتها یک مدل تلفیقی و چندبعدی را به عنوان «مدل ساختی-کارکردی» پیشنهاد کرده است.
فصل های 4، 5، 6 و 7 به بررسی مجزا و تفصیلی چهار گونه ای اختصاص یافته اند که نویسنده آن ها را محوری ترین و گسترده ترین گونه ها محسوب کرده است؛ به ترتیب: «هیأت های سنتی»، «هیأت های انقلابی دوران جنگ»، «هیأت های انقلابی دوران پس از جنگ» و «هیأت های عامه پسند».
در هر یک از این فصل ها گونه مربوط بر اساس هفت شاخصه ای که پیش تر از آن ها به عناصر هویتی هیأت های مذهبی تعبیر شد بررسی شده است؛ به علاوه تعریف و ارزیابی آن گونه. در فصل 8 کتاب هم «شبه هیأت ها» معرفی شده اند.
و بالاخره در فصل پایانی ـ که «جمع بندی و نتیجه گیری» نام دارد ـ نویسنده کوشیده است براساس مباحث طرح شده در فصول پیشین، یک مدل نظری کاربردی را برای تبیین تغییرات و تحولات هیأت های مذهبی تدوین کند.

ایرانی ماندن و جهانی شدن

ایرانی امروز، هر اندازه هم که بر سویه های ایرانی مَنِش و کُنِش  خود و مُرده ریگ فرهنگیِ دیرینه اش، تأکید بورزد، تا هنگامی که جهانی نشود، دچار نابه هنجاریِ تاریخی/ نابه هنگامی/ ناهمزمانی (anachronism) است و چنین می نماید که همچون کالبدی مومیایی شده، از روزگاری کهن، بدین زمان آورده شده باشد. چنین موجودی -در بهترین حالت- تنها به کار نگاهداری در موزه و یا تالار پژوهشهای کالبدشناختی می خورد و پیوندی زنده و انداموار با مردم این عصر ندارد.

رویکرد به گفتمان ایرانی ماندن و جهانی شدن، دریافت تازه ای در روزگار ما نیست. نیاکان ما از دیرباز، این امر را یک خویشکاری‌ انسانی و میهنی می شناخته و در گفتار و کردار، بدان پای بند بوده اند. سه هزاره ی پیش از این، زرتشتِ سپیتمان، راهبرِ مردمان به اندیشه و گفتار و کردار نیک، پای بند به این پیمان بوده و همگان را بدان فراخوانده است. در هزاره های پس از روزگار آن فرزانه ی دیرینه نیز، دهها تن از برگزیدگان و نامداران گستره ی فرهنگ و ادب و هنر، از فردوسی تا امروز، در هزاران برگ از اثرهای جاودانه شان، همین رویکرد را به هزار زبان بازنموده و همگان را بدان فراخوانده اند.

گفتمان کیستی ایرانی و در همان حال، بایستگی داد و ستد اندیشگی با جز ایرانیان، از آغاز پادشاهی قاجارها و به ویژه از هنگام شکل گیری پیش زمینه جنبش مشروطه خواهی، دغدغه خاطر اندیشه ورزان ایران و دستور کار همایش های آینده نگران و خواستاران رهایی ایرانیان بود و بازتاب گسترده ای در رسانه های آن روزگار داشت و در آستانه خیزش، به مشعل رهنمون پویندگان راه آزادی و پیشرفت، تبدیل گردید.
راه رستگاری ما، ایرانی ماندن به معنای دقیق و درست واژه و در همان حال، جهانی شدن با پرهیزی وسواس آمیز از در افتادن به دام سود و سودای تاراج گران جهانی و سرگردان و گمراه شدن در کژراهه «گلوبالیس» و «جهان وطنی» (محو و ناپدید شدن در شعبده اقتدار جهان خواران) و «غربزدگی» (گیج و منگ شدن در برابر جلوه های فریبنده زندگی باختریان)  و «خود امروزین پنداری/ خود مترقی انگاری» (باطل اباطیل!) است.

درسگفتار: تأثیر دانش زبان شناختی بر یادگیری زبان خارجی

مؤسسه پویاواژه با همکاری سایت آثار برتر درسگفتارهایی برگزار می کند:

  • درسگفتار یکم
  • سخنران: دکتر آرزو نجفیان (دانشیار زبانشناسی – عضو انجمن زبانشناسی ایران)
  • موضوع: تأثیر دانش زبان شناختی بر یادگیری زبان خارجی
  • زمان: پنجشنبه، ۲۷ دی ۱۳۹۷ (ساعت ۱۸ تا ۲۰)
  • شهریه: رایگان
  • ظرفیت کلاس: ۱۶ نفر
  • مکان: تهران، خیابان شانزده آذر، شماره 24، طبقه سوم

 

زبان‌آموزان، بویژه زبان‌آموزان نوپا، در یادگیری زبان خارجی همواره با خطاها و چالشهای متعدد مواجهند. هدف اصلی این درسگفتار پرداختن به این مسئله است که آشنایی زبان‌آموز با مفاهیم پایۀ زبان‌شناسی چه کمکی به پیشبرد یادگیری زبان می‌کند.

در این درسگفتار نخست با مفهوم نوین زبانشناسی به‌مثابه مطالعۀ علمی زبان و زیرحوزه‌های اصلی آن نظیر آواشناسی و واج‌شناسی، صرف، نحو، و معناشناسی آشنا می‌شویم. یکی از رویکردهای نوین مطالعۀ زبان زبانشناسیِ شناختی است، که یک شاخه بینارشته‌ای و فصل مشترک روانشناسی و زبانشناسی محسوب می‌شود. در این رویکرد چگونگی تعامل زبان با شناخت توصیف می‌شود و بر این موضوع تأکید می‌شود که زبان چگونه افکار ما را شکل می‌دهد. در رویکرد شناختی، یادگیری زبان دوم و زبان خارجی یک فرایند تفکر آگاهانه و منطقی محسوب می‌شود که شامل استفاده آگاهانه از استراتژی‌های یادگیری است. استراتژی‌های یادگیری روش‌های ویژه‌ای برای حفظ و پردازش اطلاعات‌اند که باعث افزایش درک و یادگیری می‌شوند.

در این نشست علاوه بر مباحث نظری فوق، با ارائه مثالهای متعدد از زبانهای خارجی رایج، به اثرگذاری این دانش شناختی بر یادگیری زبان خارجی می‌پردازیم.

 

برای شرکت در این کلاس ثبت نام ضروری است.

مراحل ثبت نام:
خرید ← ثبت سفارش ← تکمیل اطلاعات فردی ← نهایی کردن خرید

مهمترین تفاسیر عرفانی-ادبی به ترتیب تاریخی

یک) اهل سنت

1.    تُستَری، ‌سَهل بن عبدالله (200؟-283؟)،‌ تفسیرالقرآن العظیم،‌ قاهره، دارالحرم للتراث، 2004م؛


2.    سُلَمی،‌ محمد بن حسین (325-412)، ‌حقائق التفسیر، ‌به کوشش نصرالله پورجوادی، ‌تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1369؛


3.    قُشَیری،‌عبدالکریم بن هَوازن (386-465)،‌ لطائف الاشارات: تفسیرُ صوفی کامل للقرآن الکریم، تحقیق ابراهیم بسیونی، ‌قاهره، الهئیة ‌المصریة العامة‌، 1981-1983م؛


4.    شهرستانی،‌ محمد بن عبدالکریم (479-548)،‌ تفسیر الشهرستانی المسمی بمفاتیح الاسرار و مصابیح الابرار، ‌تحقیق محمدعلی آذرشب، ‌تهران، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، دانشگاه تهران، موسسه مطالعات اسماعیلی، 1386؛


5.    میبدی،‌ احمد بن محمد (قرن ششم)،‌ کشف الاسرار و عُدّة الابرار معروف به ‌تفسیر خواجه عبدالله انصاری، ‌به اهتمام علی اصغر حکمت، ‌تهران، امیرکبیر،1361؛

گزیده های این کتاب عبارتند از:

–       برگزیده کشف الاسرار و عُدّة الابرار میبدی،‌ از محمد مهدی رکنی یزدی،‌ تهران، سمت، 1374ش؛

–       برگزیده و شرح کشف الاسرار و عُدّة الابرار،‌ از منوچهر دانش پژوه،‌ تهران، فرزان روز، 1376ش؛

–       بِگشای راز عشق،‌ برگرفته از کشف الاسرار میبدی، ‌محمدامین ریاحی، ‌تهران، سخن، 1373ش؛

–       خلاصه تفسیر ادبی و عرفانی قرآن مجید به فارسی از کشف الاسرار ده جلدی،‌ حبیب الله آموزگار، ‌تهران، اقبال، 1369ش؛

–       فهرست تفسیر کشف الاسرار و عُدّة الابرار،‌ محمدجواد شریعت، ‌تهران، امیرکبیر، 1363ش؛

–       برگزیده تفسیر کشف الاسرار و عُدّة الابرار،‌ رشید الدین ابوالفضل میبدی، به کوشش رضا انزابی نژاد،‌ تهران، امیرکبیر،1376ش؛


6.    نیشابوری، محمد بن محمود (قرن ششم)، ‌تفسیر بصائر یمینی،‌ تصحیح علی رواقی،‌ تهران، بنیاد فرهنگ ایران، 1359ش؛


7.    روزبِهان بَقلی، ‌روزبهان بن ابی نصر (522-606)، ‌عَرائِس البیان فی حقائق القرآن، به تحقیق احمد فرید المزیدی، ‌بیروت، دارالکتب العلمیه، 1429ق/2008م؛


8.    ابن عربی،‌ محمد بن علی (560-638)، ‌تفسیرالقرآن الکریم، ‌تحقیق مصطفی غالب، ‌بیروت، دارالاندلس، [تاریخ مقدمه 1978م]؛

این تفسیر با نام تأویلات القرآن را از آن کمال الدین عبدالرزاق کاشی (؟-736)، ‌نیز دانسته اند.


9.    نجم رازی،‌ عبدالله بن محمد (570-654)، بحر الحقائق و المعانی فی تفسیر السَبع المثانی المسمی بالتأویلات النَّجمیه،‌ تصحیح محمدرضا موحدی، ویراستار محمود یوسف ثانی، تهران، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، 1392؛


10.    مَهائمی،‌ علی بن احمد (776-835)، تفسیر القرآن المسمی ‌بتبصیر الرَّحمن و تَیسیر المَنّان، بیروت، عالم الکتب، 1403ق؛


11.    نَخجوانی،‌ نعمة الله بن محمود (؟-920)، ‌الفواتح الالهیة و المفاتیح الغیبیة المُوضِحة للکَلِم القرآنیة‌ و الحُکم الفرقانیة‌، قاهره، دار رکابی، 2006م؛


12.    حقی، اسماعیل بن مصطفی (1063-1127)،‌ تفسیر روح البیان،‌ بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1405ق؛

 

دو) شیعه

1.    حسنی واعظ، محمود بن محمد (قرن هفتم)، ‌تفسیر شریف البلابل القلاقل،‌ تحقیق محمدحسین صفاخواه، ‌تهران، احیاء کتاب، 1375ش؛


2.    آملی،‌ حیدر بن علی (حدود 720- 782؟)،‌ تفسیر المحیط الاعظم و البحر الخضم فی تأویل کتاب الله العزیز الحکیم،‌ تحقیق محسن موسوی تبریزی، تهران، وزارة الثقافة و الارشاد اسلامی، 1414ق؛


3.   صدرالدین شیرازی،‌ محمد بن ابراهیم (797-1050)، ‌اسرار الآیات، ‌ترجمه و تعلیق محمد خواجوی،‌ تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1363ش؛


4.    صفی علیشاه،‌ محمدحسن بن محمدباقر (1251-1316)، ‌تفسیر قرآن صفی علیشاه،‌ تهران، منوچهری، 1378ش؛


5.    سلطانعلیشاه،‌ سلطان محمد بن حیدر (1251-1327ق)،‌ بیان السَّعادة‌ فی مقامات العباده، ‌تهران [بی نا]،‌ 1344ش؛


6.    بلاغی‌، عبدالحُجّة ‌(1274-1356)، ‌حجه التفاسیر و بلاغ الاکسیر یا ‌من لایحضره المفسر و التفسیر، ‌قم، چاپخانه قم، ‌1345ش؛

مرجئه: پیدایش و اندیشه ها

پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) و در سده های نخست اسلامی، مفهوم ایمان نقطه آغاز مجادلات فکری در میان مسلمانان بود. اهمیت این موضوع نظریه های گوناگون و مختلفی در این باب برانگیخت. در نتیجه فرقه ها و گرایش های متعدد کلامی با تفکراتی ویژه پدیدار شدند که مرجئه نیز یکی از آنها است.
بنیانگذار این تفکر، حسن بن محمد حنیفه در نیمه دوم قرن نخست هجری در شهر کوفه بود. وی به تبیین و بسط اندیشه هایی پرداخت که بعدها سنگ بنای تفکر ارجائی شد. به تدریج نظریات و عقاید این فرقه در اقصی نقاط بلاد اسلامی رواج یافت و پیروان و طرفدارانی به گرد آن جمع آمدند.
در این تفکر، ایمان فارغ از عمل است و صرفاً به اقرار زبانی یا تصدیق قلبی و یا مجموع این دو، اطلاق می شود. عدم بیان حکم مرتکب کبیره، اقامه جماعت با هر امام و حاکمی -اگر چه ستمکار باشد- و پیروی از آنان برای حفظ وحدت اسلامی، از جمله آموزه های ایشان بود.
این رویکردها باعث شد تا کسانی که از شریعت و عمل به ارکان دین گریزان بودند و در عین حال، سودای دینداری در ایشان بود، به این فرقه گرایش یابند. حاکمان ستمکار و فاسق جوامع اسلامی نیز برای حفظ حکومت و قدرت، چنین نگرشی را سودمند یافته، به تبلیغ، ترویج و دفاع از این فرقه پرداختند. اما این آرای باطل و پوچ، هرگز از منظر ائمه اطهار پوشیده نماند و ایشان به رد آنها و نهی مسلمانان از این عقاید پرداختند. این فرقه در سده سوم، افول کرد؛ امّا پاره ای از اندیشه ها و باورهای آنان از میان نرفت و در فرقه های دیگر جذب شد و تا کنون نیز دوام یافته است.

اثر حاضر به معرفی فرقه مرجئه در چهار فصل پرداخته است: در فصل اول موضوعاتی همچون تاریخ پیدایش مرجئه، بنیان‌گذاران مرجئه،‌ فرقه‌های مرجئه و زوال آن بیان شده است. در فصل دوم عقاید مرجئه مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است. فصل سوم نیز به بحث استمرار تفکر مرجئه اختصاص یافته است. در این فصل موضوعاتی هم‌چون محبت و معرفت امام(ع) به عنوان عامل نجات،‌ فرقه اهل حق، و نصیریه و شیعه نشریه مطرح شده است. فصل چهارم نیز به نقد مرجئه اختصاص دارد. در این فصل مرجئه از دیدگاه قرآن و ائمه معصومین(ع) مطرح و سپس مبانی اندیشه مرجئه به نقد کشیده شده است.

در جست و جوی معنای زندگی

book-preview

گفتگو با اندیشه ورزان اروپایی

فهم جهان و درک معنای زندگی آرزویی است که هر انسانی در سر دارد؛ از دوران کودکی و جوانی تا ایام سالمندی و کهنسالی. اما این آرزو محدود و مقید به زمان است. از آن جا که زمان تک بعدی است و سیری خطی دارد، زندگی ما نیز محدود و متناهی است و از این رو امکان آگاهی ما از معنای زندگی هم محدود به زمان است. ما مایلیم که به زندگی خود در طول زمانی محدود معنایی ببخشاییم. حال می توان این پرسش را پیش کشید که آیا چیستی معنای زندگی و بود و نبود ما در این جهان، مسئله ای حیاتی است که یافتن پاسخی برای آن به راستی به زندگی ما معنایی می بخشد؟ آیا حتی می توان تا آنجا پیش رفت و مدعی شد که آدمی زیستن راستین را آغاز نخواهد کرد، پیش از آنکه به معنای زندگی پی برده باشد؟ یا آنکه این پرسش ها تنها ذهن کسانی را به خود مشغول می دارد که زندگیشان خالی از معناست و با پیش کشیدن این پرسش ها، می کوشند پاسخی برای بی معنایی و بیهودگی زندگی خود بیابند؟
اما سکوت آغاز اندیشیدن است و اندیشیدن آغاز جست و جویی پایان ناپذیر در هزارتوی حیات آدمی برای یافتن پاسخی به چیستی معنای زندگی. تنها آنجا که دو انسان با هم به گفت و گو نشسته اند، می توان دریافت که کلام، دیگر نه به سکوت که سرتاسر به انسان ها تعلق دارد.

آری، ما همه جست و جوگریم، در جست و جوی معنای زندگی، و اندیشه ورزان و فیلسوفان در تلاش برای پاسخ گفتن به چیستی معنای زندگی. اینک با سکوت خویش به گفت و گوی آنان گوش می سپاریم و با حضور فعال خود می کوشیم که این گفت و گوها را تا افق های دوردست گسترش دهیم؛ تا ببینیم آیا برای برای ما که ساعتی چند در سکوت به سخنان آنان گوش فراداده ایم، نکته ای و اشاره ای یافت می شود که ما را در جست و جویمان در فهم جهان و درک معنای زندگی یاری دهد؟

 

صفحه 1 از 23012345...102030...>>جستجوی پیشرفته با گوگل

این جا یک سایت کتاب فروشی نیست.

هدف اول و غیر انتفاعی ما معرفی بهترین ها در میان انبوه آثار است.

در عین حال امکان خرید هم دارید.

در حال بارگذاری
تمام حقوق برای وب سايت آثار برتر محفوظ است. © 1387 - 1397
پياده سازی قالب توسط شرکت پرتونگار