مشیخه ابان بن تغلب در طبقه صحابه و تابعین

نویسنده: حامد خانی (فرهنگ مهروش)
دو فصلنامه حدیث پژوهی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان، سال سوم، شماره 5، بهار و تابستان 1390

چکیده:
از عالمان برجسته متقدم شیعی در عرصه قرائات، فقه، ادبیات و حدیث، ابان بن تغلب است. گزارش های رجالی درباره وی اندک به نظر می رسد. از دیگر سو، در مطالعه تاریخ علوم اسلامی در دو سده نخست هجری، بازشناسی شخصیت های کلیدی همچون وی و رفع ابهام درباره اندیشه و حیات ایشان، اقدامی بنیادین محسوب می شود. یک روش برای شناخت بهتر این قبیل شخصیت ها، توجه به إسناد روایات ایشان و استخراج داده های تاریخی مندرج در آن هاست. این مطالعه می کوشد به تحلیل إسناد ابان به طبقه صحابه و تابعین بپردازد و با شناسایی و دسته بندی استادان وی در این دو نسل، شواهدی از حیات و اندیشه ابان را بازکاود، از تحصیلات وی پرده بردارد و وابستگی های مکتبی او را باز شناسد.

کلیدواژه ها: ابان بن تغلب، تحلیل اسانید، تاریخ فقه در سده دوم هجری، تاریخ حدیث، بوم گرایی در حدیث، اصحاب ائمه.

فیپا:
خانی، حامد، مشیخه ابان بن تغلب در طبقه صحابه و تابعین، دو فصلنامه حدیث پژوهی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان، سال سوم، شماره 5، بهار و تابستان 1390، صفحه 185-246.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این جا یک سایت کتاب فروشی نیست.

هدف اول و غیر انتفاعی ما معرفی بهترین ها در میان انبوه آثار است.
در عین حال امکان خرید هم دارید.

×
تمام حقوق برای وب سايت آثار برتر محفوظ است. © 1387 - ۱۴۰۳
پياده سازی قالب توسط شرکت پرتونگار