طلبه زیستن

طلبه زیستن

34,000 تومان

Product Description

book-preview

 

«از زندگی طلاب چه می دانیم؟» شاید اگر به صورت تقلیل گرایانه ای ناچار باشم هسته مرکزی این پژوهش را در قالب کوتاهترین عبارت بیان کنم، این عبارت گویاترین شکل آن باشد. به راستی جامعه شناسی ایرانی از زندگی این قشر مهم اجتماعی چه اطلاعات روشمند و ساختارمندی در اختیار دارد؟ اگر بخواهیم این پرسش ابتدایی را بسط دهیم، باید پرسش هایی دیگر و جزیی تر طرح کنیم: برنامه روزانه طلبه داری چه اجزایی است؟ اجزاء ثابت و متغیر این برنامه کدامند؟ رابطه آن با تغیرات تکنولوژیک چگونه است؟ نوع رابطه طلاب با همسرانشان در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی چگونه است؟

نویسنده

مهدی سلیمانیه

محل نشر

تهران

ناشر

نگاه معاصر

تاریخ نشر

1397

تعداد صفحه

200

فیپا

سلیمانیه، مهدی، طلبه زیستن (پژوهشی مقدماتی در سنخ شناسی جامعه شناختی زیست طلبگی)، با مقدمه سارا شریعتی، تهران، نگاه معاصر، 1397، 200 صفحه.