مشروطه خواهی و اجتهاد

نویسنده: حسن یوسفی اشکوری
مدرسه، سال دوم، شماره پنجم، بهمن ۱۳۸۵  

فیپا:
یوسفی اشکوری، حسن، مشروطه خواهی و اجتهاد، مدرسه، سال دوم، شماره پنجم، بهمن ۱۳۸۵، ۶ صفحه.
سال سده مشروطیت رو به پایان است. در این سال به شایستگی درباره رخداد مشروطیت ایران در داخل و خارج از کشور سخنان بسیاری گفته شد و تحلیل ها و تفسیرهای متکثر و متنوع عرضه شد. اما در این میان از مجاهدان و پیشگامان و به ویژه رهبران موثری چون سید محمد طباطبایی، سید جمال الدین واعظ اصفهانی، ملک المتکلمین و سید عبدالله بهبهانی در مشروطه اول کمترسخن رفت و از شخصیت و نقش آنان (مثبت و منفی ) یادی نشد. این مقاله روایی- تحلیلی به انگیزه جبران این نقیصه درباره یکی از رهبران اثرگذار و درجه اول مشروطه و درواقع بی غرض ترین و پاک ترین رهبر روحانی آن جنبش ملی یعنی سید محمد طباطبایی مجتهد به نگارش درآمد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این جا یک سایت کتاب فروشی نیست.

هدف اول و غیر انتفاعی ما معرفی بهترین ها در میان انبوه آثار است.
در عین حال امکان خرید هم دارید.

تمام حقوق برای وب سايت آثار برتر محفوظ است. © 1387 - ۱۴۰۲
پياده سازی قالب توسط شرکت پرتونگار