انواع ادبیات و سبک های ادبی فارسی

140,000 تومان

مجموعه حاضر گزیده‌ای است مشتمل بر نوزده مقاله از مقالات دانشنامه زبان و ادب فارسی که موضوعات آنها درباره انواع ادبیات و سبک‌های ادبی فارسی است.

اولین مقاله به بررسی معنای لغوی و رایج “ادب” در ادوار مختلف می‌پردازد و برای هر معنا شواهدی از متون منظوم و منثور نقل می‌کند. در این بخش دو معیار مهم برای ادب درنظر گرفته شده است: ظرافت در گفتار و پندار و کردار و میانه‌روی در کارها. در پی آن، مؤلف ویژگی‌های ادب را در دوره ساسانی ذکر می‌کند که به سه رشته عمده دبیری و سخنوری (بلاغت) و آداب‌دانی تقسیم می‌شده است.

مؤلف سپس از انتقال ادب ساسانی به فرهنگ اسلامی و افراد موثر در آن سخن می‌گوید و این‌که،پس از مدتی، دوره درگیری دو فرهنگ عربی و فارسی پایان یافت و زمینه برای همزیستی و داد و ستد دو فرهنگ ایرانی و اسلامی فراهم آمد و از آن پس همه آثاری که در زبان فارسی در زمینه ادب پدید آمده بود از دو سو تاثیر پذیرفتند: یکی از سوی ادب ایرانی-اسلامی و دیگری از سوی ادب سنتی و ناب ایرانی،که مهم‌ترین نماینده آن در زبان فارسی شاهنامه است.

اما همچنان در قلمروهای متعدد دو گانه ایرانی اسلامی رواج دارد و گروهی یکی را بر دیگری ترجیح می‌دهند.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

اسماعیل سعادت, سمیه ربیعی

محل نشر

تهران

ناشر

سخن با همکاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی

تاریخ نشر

1399

تعداد صفحه

550

تعداد جلد

یک جلد

فیپا

سمیه ربیعی و اسماعیل سعادت، انواع ادبیات و سبک های ادبی فارسی، تهران، انتشارات سخن با همکاری فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، 1399، 550 صفحه.

شابک

9786008735625