فلسفه‌ سیاسی‌ جان‌ استیوارت‌ میل

150,000 تومان

book-preview

 

در این کتاب نظر معمول و مقبول درباره خصلت نوشته های جان استوارت میل درباره آزادی به منازعه گرفته شده است. در مورد رساله درباره آزادی از دیر باز نظر رایج و مرسوم این بوده است که میل در این رساله دست به کاری محال زده است، یعنی عرضه دفاعی فایده گرایانه از اولویت آزادی نسبت به سایر ارزش ها.
هدف نویسنده در این پژوهش این است که با تحلیل متن و باز ساختن استدلال میل نشان دهد که دفاع فایده گرایانه میل از اولویت آزادی نسبت به سایر آن کار محالی نیست که منتقدان نمایانده اند و آموزه آزادی میل بخوبی در دل فایده گرایی غیرمستقیم و نوعی لیبرالیسم کمال خواهانه می گنجد. اما جان گری در ویراست دوم این کتاب که ترجمه حاضر همان ویراست است، فصلی به کتاب افزوده و هر آنچه را خود رشته است پنبه کرده است و نه تنها لیبرالیسم میل، بلکه همه لیبرالیسم ها را به باد انتقادی ویرانگر گرفته است. پاسخی از جورج کراودر به انتقاد های جان گری هم ضمیمه این کتاب شده است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

جان گری

مترجم

خشایار دیهیمی

محل نشر

تهران

ناشر

طرح نو

تاریخ نشر

1380

تعداد صفحه

312

فیپا

گری، جان، فلسفه‌ سیاسی‌ جان‌ استیوارت‌ میل، ترجمه خشایار دیهیمی‌، تهران، طرح‌ نو، 1380، ۳۱۲ صفحه.