روح فلسفه قرون وسطى

70,000 تومان

ناموجود

book-preview

 

روح فلسفه قرون وسطی یکی از برجسته‌ترین آثار فیلسـوف فرانسـوی، اتین-هانری ژیلسون، مسیحیت‌شناس و مورخ فکر و فرهنگ قرون وسطی، است.
اولین دوره از سلسله دروسی که مجموعه آنها در این کتاب فراهم آمده در دانشگاه ابردین (واقع در اسکاتلند) در سال 1913م تعلیم گردید. مؤلف را بدانجا فراخواندند تا روح فلسفه قرون وسطی را تعریف کند. این دعوت را با اینکه کاری دشوار بر عهده او می نهاد پذیرفت، زیرا می دید که بعضی قرون وسطی را هرچند دارای ادبیات و صنایع ظریفه می شمارند فاقد فلسفه مخصوص می پندارند، و این رأی آنان شیوع تمام دارد. از این رو هرگاه کسی بکوشد تا به روح این فلسفه راه جوید ناگزیر باید دلیل وجود آن را ارائه نماید، یا اعتراف کند که هرگز چنین فلسفه ای نبوده است.
در ضمن اینکه می خواست به تعریف ماهیت فلسفه قرون وسطی و تشریح خصایص آن بپردازد، بدانجا رسید که این فلسفه را می تواند بهترین نمونه فلسفه مسیحی بخواند ولیکن در این باره نیز از لحاظ دیگری به همان مشکل برخورد. زیرا کسانی که وجود واقعی فلسفه قرون وسطی را انکار کرده اند بر آن رفته اند که فلسفه ای به نام فلسفه مسیحی نیز تحقق ندارد.
بنابر این در سراسر این سلسله از دروس که در دو دوره ادا شده است، روی سخن به سوی این مقصد است که در قرون وسطی وجود فلسفه مسیحی که مورد نزاع است علاوه بر ادب مسیحی و هنر مسیحی اثبات شود.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

اتين ژيلسون

مترجم

محمد مراد داوودى

محل نشر

تهران

ناشر

شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

تاریخ نشر

1393

تعداد صفحه

695

فیپا

ژيلسون، اتين، روح فلسفه قرون وسطى، ترجمه محمد مراد داوودى، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1384، 712 صفحه.