پند نامۀ مارکوس قیصر روم

20,000 تومان

این کتاب دربرگیرنده پندهایی است که مارکوس اورلیوس از استادان مختلف خویش شنیده و نقل کرده است. این پندها بیانگر ماهیت اخلاق رواقیان است که بر اخلاق مسیحی و سپس اخلاق اسلامی بسیار تأثیر گذاشتند. درونمایه کتاب بسیار شبیه است به آنچه در کتابهای اخلاق عملی چون کیمیای سعادت امام محمد غزالی (متوفی 505ق) و معراج السّعاده ملا احمد نراقی (متوفی 1245ق) می توان یافت. متن اصلی کتاب به یونانی بوده ولی طالبوف تبریزی آن را از نسخۀ روسی به فارسی برگردانده است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

مارکوس آنتونیوس

مترجم

عبدالرحیم ابن ابوطالب تبریزی

محل نشر

اسلامبول

ناشر

مطبعۀ اختر

تاریخ نشر

1310ق

تعداد صفحه

99

فیپا

آنتونیوس، مارکوس، پند نامۀ مارکوس قیصر روم، ترجمه عبدالرحیم ابن ابوطالب تبریزی، اسلامبول، مطبعۀ اختر، 1310ق، 99 صفحه.

شابک

9789646030190