سقط جنین از دیدگاه اخلاقی

امروزه سقط جنین یکی از مسائل مهم و چالش برانگیز در اخلاق پزشکی و زیست پزشکی است. این مسئله در میان متفکران مسلمان غالباً از دیدگاه فقهی و حقوقی مطرح بوده و از جنبه اخلاقی بحث چندانی دربارۀ آن نشده است.
مخالفان استدلال‌های گوناگونی بر ضد سقط جنین اقامه کرده‌اند، از جمله استدلال ذات گرایانه نوعی، استدلال از طریق بالقوه‌گی، و استدلال از طریق استمرار وجودی جنین. موافقان سقط جنین کوشیده‌اند با نقد این استدلال‌ها، استدلال هایی به سود سقط جنین اقامه کنند که بیشتر آنها بر شخص نبودن و در نتیجه شأن و منزلت اخلاقی نداشتن جنین متمرکز است؛ یعنی موافقان این همانی جنین و انسان را منکر شده‌اند.
در کتاب سقط جنین از دیدگاه اخلاقی، مؤلف ضمن بررسی استدلال‌های موافقان و مخالفان سعی کرده است بر اساس فلسفه اسلامی تقریرهای دیگری از استدلال‌های مخالفان سقط جنین ارائه کند و بر اساس الهیات اخلاقی مبتنی بر قرآن استدلال‌هایی جدید بر نادرستی سقط جنین از منظر اخلاقی ارائه کند. او این همانی جنین و انسان را مسلم فرض کرده و با توجه به جایگاه انسان در هستی و هدیه بودن جنین از سوی خدا به استدلال پرداخته است.

بحث از سقط جنین از دیدگاه فقهی و حقوقی در میان فقهای اسلامی همواره پررنگ بوده است، ولی از جنبه صرفا اخلاقی بحث چندانی درباره آن نشده است. شاید بتوان ادعا کرد تاکنون کتاب مستقلی درباره اخلاق سقط جنین به زبان فارسی تألیف (و حتی ترجمه) نشده است و تنها مقالاتی بسیار اندک در این زمینه وجود دارد.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

علیرضا آل بویه

محل نشر

ت‍ه‍ران‌

ناشر

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

تاریخ نشر

1398

تعداد صفحه

300

تعداد جلد

یک جلد

فیپا

آل بویه، علیرضا، سقط جنین از دیدگاه اخلاقی، تهران، سمت، 1398، 300 صفحه

شابک

6000207557