نوشته بر دریا: از میراث عرفانی ابوالحسن خرقانی

55,000 تومان

ناموجود

book-preview

 

کتاب نوشته بر دریا: از میراث عرفانی ابوالحسن خرقانی از چندین بخش تشکیل شده است: پس از مقدمه‌ای دربارۀ زندگی و احوال و مقامات شیخ ابوالحسن خرقانی و نیز بحثی گسترده دربارۀ زبان ویژۀ او، که به لهجۀ خرقان و ناحیۀ قومس بوده است، پنج نوع متن کهن دربارۀ او در این کتاب گردآوری و تصحیح مجدد و عرضه شده است: دو روایت کاملا متفاوت از تذکرة الأولیاء، رساله‌ای با عنوان ذکر قطب السالکین، منتخب نور العلوم، منسوب به خرقانی و در پایان آنچه پراکنده در متون فارسی و عربی دربارۀ ابوالحسن خرقانی وجود داشته و تا قرن نهم شناخته شده است (حدود سی و چهار متن)، و پس از آن رساله‌ای است از نجم‌الدین رازی معروف به دایه که به زبان عربی تفسیری نگاشته است بر یکی از شطح‌های بحث‌انگیز پیر خرقان. در این کتاب هم متن عربی رسالۀ نجم رازی تصحیح انتقادی شده و هم ترجمه‌ای به فارسی از این رساله فراهم آمده است، با تحلیلی دربارۀ آن رساله. در خاتمۀ کتاب نیز بحث در نسخه‌بدل‌های روایت زندگی خرقانی در تذکره مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن تعلیقاتی دربارۀ موارد مبهم یا نیازمند به توضیح؛ تا بر خوانندگان این کتاب چیزی پوشیده نماند.
آنچه در اینجا باید بدان تصریح شود این است که دو متن از چهار متن برای اولین بار تصحیح انتقادی شده است (یک روایت از تذکره و ذکر قطب السالکین) و دو متن دیگر نیز بر اساس نسخه‌هایی کهن و نویافته از تذکرة الأولیاء تصحیح مجدد شده و در آن نسبت به ‌پژوهش‌های قبلی گام‌هایی به پیش برداشته شده است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

ابوالحسن خرقانی، به ویراستاری محمد رضا شفیعی کدکنی

محل نشر

تهران

ناشر

سخن

تاریخ نشر

1391

تعداد صفحه

578

فیپا

خرقانی، ابوالحسن، نوشته بر دریا: از میراث عرفانی ابوالحسن خرقانی، به ویراستاری محمد رضا شفیعی کدکنی، تهران، سخن، ۱۳۹۱، ۵۷۸ صفحه.