مصنفات‌ افضل‌ الدین‌ محمد مرقی‌ کاشانی

570,000 تومان

book-preview

 

افضل الدین محمد بن حسن مرقی کاشانی مشهور به بابا افضل عالمی حکیم و عارفی شاعر و دبیری فصیح بوده است که عمده عمر خود را در قرن ششم هجری گذرانده است و در اوایل قرن هفتم هجری در گذشته است. تاویل آیات و احادیث در آثار قلمش چنان فراوان است که شاید بتوان تصور کرد که از باطنیه بوده است، به خصوص که خواجه نصیر الدین طوسی در آن زمان که در دستگاه اسماعیلیات میزیسته است در رساله ای که به اسم «سیر و سلوک» منتشر شده است باطنی شدن خویش را نتیجه شاگردی در پیش یکی از تلامذه افضل الدین قلم داده است. مجموعه رسائل و مکاتیب و تقریرات و اشعار بابا افضل بواسطه فصاحت و شیرینی و ذوق و حال مخصوصی که دارد همواره مطلوب خواص بوده است و نسخی از آنها که در قرون اخیر کتابت شده است فراوان است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

یحیی مهدوی، به‌ تصحیح‌ مجتبی‌ مینوی

محل نشر

تهران

ناشر

خوارزمی

تاریخ نشر

۱۳۳۱-۱۳۶۶

تعداد صفحه

862

فیپا

مهدوی، یحیی، مصنفات‌ افضل‌ الدین‌ محمد مرقی‌ کاشانی، به‌ تصحیح‌ مجتبی‌ مینوی، تهران، خوارزمی‌، ۱۳۳۱-۱۳۶۶، ۸۶۲ صفحه.