بحر در کوزه

340,000 تومان

book-preview

 

نقد و تفسیر قصه ها و تمثیلات مثنوی

این کتاب بازسازی اثری است که مدتها قبل از تصنیف کتاب سر نی مجال اتمام یافت و در مدت مسافرت خارج که به سبب بیماری طولانی برای نویسنده پیش آمد نسخه منحصر به فرد اصل آن در دست این و آن ضایع شد و ظاهرا مفقود و بی نشان گشت. آن نسخه که تألیف حاضر تلفیق دوباره ای از پاره ای مواد و یادداشت های بازیافته آن محسوب است، در اصل «مقدمه ای بر مثنوی» خوانده می شد و گذشته از بحث تطبیقی و تحلیلی در قصه های مثنوی ناظر به این نکته بود که در عین حال ورود به دنیای مثنوی را تا آنجا که در این روزگاران حوصله وقت اقتضا دارد، برای خواننده کنجکاو نوراه آسان نماید و با کوزه ای از آن بحر عذب، کام تشنه رهگذر بی آرام را آسایش بخشد.
نگارنده که از بازیافتن این اثر نا امید شده، آنچه را از بازسازی کتاب «مقدمه ای بر مثنوی» آماده انتشار ساخته به نام تازه ای خوانده که اگر وقتی اصل نسخه به دست آمد تفاوت متن ها و توافق نام ها موجب خلط و اشتباه نشود.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

عبدالحسین زرین کوب

محل نشر

تهران

ناشر

علمی

تاریخ نشر

1386

تعداد صفحه

619

فیپا

زرین کوب، عبدالحسین، بحر در کوزه (نقد و تفسیر قصه ها و تمثیلات مثنوی)، تهران، علمی، 1368، 620 صفحه.