ص‍ن‍ع‌ و اب‍داع‌

50,000 تومان

ش‍رح‌ و ت‍وضیح‌ ن‍م‍ط پ‍ن‍ج‍م‌ از ک‍ت‍اب‌: “الاش‍ارات‌ و ال‍ت‍ن‍بیه‍ات‌” اب‍و ع‍لی سینا

توضیحات تکمیلی

نویسنده

احمد بهشتی

محل نشر

تهران

ناشر

دانشگاه تهران

تاریخ نشر

1379

تعداد صفحه

309

فیپا

ب‍ه‍ش‍تی، اح‍م‍د، ص‍ن‍ع‌ و اب‍داع‌: ش‍رح‌ و ت‍وضیح‌ ن‍م‍ط پ‍ن‍ج‍م‌ از ک‍ت‍اب‌: "الاش‍ارات‌ و ال‍ت‍ن‍بیه‍ات‌" اب‍و ع‍لی سینا، ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌، ۱۳۷۹، ۳۰۹ ص