ح‍رک‍ت‌ و اس‍تیف‍ای‌ اق‍س‍ام‌ آن

60,000 تومان

book-preview

 

تحقیق و مطالعه در تاریخ فکر بشر نشان می دهد که مسئله حرکت از دیر باز توجه فلاسفه و دانشمندان  اقوام و ملل مختلف جهان را به خود معطوف داشته و موجب پیدایش آراء و عقاید گوناگون درباره ماهیت و وجود و احکام و اقسام آن گردیده است. موضوع بررسی این رساله حرکت و استیفای اقسام آن یکی از مسائل فلسفی است که حکما در حکمت طبیعت از آن گفتگو کرده اند. در این اثر نخست ماهیّت و جنس و فصل حرکت مورد بررسی قرار گرفته و در بردارنده شرح و تعریف هایی که حکما و متکلمان و عرفا از دیرباز درباره آن بیان کرده اند. بعد از تفسیر ماهیّت حرکت در هفت فصل درباره وجود بسیط آن گفتگو شده است و در پایان بعد از ثابت کردن وجود حرکت و بطلان عقیده منکران وجود آن، احکام و اقسام حرکت مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

ح‍س‍ن‌ م‍ل‍ک‍ش‍اهی‌

محل نشر

تهران

ناشر

دانشگاه تهران

تاریخ نشر

1344

تعداد صفحه

360

فیپا

م‍ل‍ک‍ش‍اهی، ح‍س‍ن‌، ح‍رک‍ت‌ و اس‍تیف‍ای‌ اق‍س‍ام‌ آن، ت‍ه‍ران، دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، ۱۳۴۴، ۳۶۰ صفحه.