ت‍رج‍م‍ه‌ و ش‍رح‌ ال‍هیات‌ ن‍ج‍ات‌ شیخ‌ ال‍رئیس‌ اب‍و ع‍لی‌ سین‍ا

230,000 تومان

book-preview

 

ستاره (همسر عبدالله) در روستای افشانه بخارا، در ماه صفر سال ۳۷۰ هجری، فرزندی به دنیا آورد که در جهان اسلام همچون ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس علم و حکمت شد. او کسی جز ابوعلی حسین بن عبدالله بن علی بن سینا نیست که به ابو علی سینا یا ابن سینا مشهور است. در این نوشتار کوتاه درصدد نیستیم که گزارشی، هرچند اندک، از زندگی سراسر پر حادثه و جنجالی او و از آثار گوناگون و شگفت انگیزش ارائه دهیم، زیرا در این زمینه به اندازه کافی کتاب، رساله و مقاله نگاشته شده است. این اثر، عینا مانند شفا چهار قسمت دارد تا جایی که کتاب دوم آن را «خلاصه الشفاء» دانسته اند. تفاوت اساسی نجات با شفا این است که شفا، اصول و فروع، و کلیات و جزئیات را دربردارد و از این رو، برای متخصصان و غیر متخصصان سودمند است، در صورتی که نجات، شامل اصول و کلیات مسائل فلسفه و حکمت است.

توضیحات تکمیلی

مترجم

یحیی‌ یث‍ربی‌

محل نشر

قم

ناشر

ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر دف‍ت‍ر ت‍ب‍لیغ‍ات‌ اس‍لامی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍میه‌ ق‍م‌

تاریخ نشر

1385

تعداد صفحه

392

فیپا

ت‍رج‍م‍ه‌ و ش‍رح‌ ال‍هیات‌ ن‍ج‍ات‌ شیخ‌ ال‍رئیس‌ اب‍و ع‍لی‌ سین‍ا، ترجمه یحیی یث‍ربی، ق‍م‌، ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر دف‍ت‍ر ت‍ب‍لیغ‍ات‌ اس‍لامی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍میه‌ ق‍م‌، ۱۳۸۵، ۳۹۲ صفحه.