پیش‌ ف‍رض‌ ه‍ای‌ ف‍ل‍س‍فی‌ در ع‍ل‍م‌ اص‍ول‌

220,000 تومان

book-preview

 

ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر ت‍ح‍قیقی‌ اس‍ت‌ پیرام‍ون‌ ت‍اثیر ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ در م‍ب‍اح‍ث‌ اص‍ولی‌ ک‍ه‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ک‍ت‍اب‌ ک‍ف‍ایه‌ الاص‍ول‌، آخ‍ون‍د خ‍راس‍انی‌ ت‍دوین‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌.

پیوند فلسفه با اصول از به کارگیری پر دامنه و فارغ بالانه واژگان فلسفی توسط برخی از اصولیان در لابه لای نوشته های اصول آغاز و تا استخدام عمیق ترین و غامض ترین استدلال ورزی ها و کش و قوس های روش اندیشیدن در اصول به پیش رفته است. گام اول مطالعه این پیوند شناسایی و فهرست کردن موارد بهره گیری و وام گیری هایی می باشد که انجام گرفته است. برداشتن این گام نسبت به بهره گیری و وام گیری های اصول از فلسفه دشواری های خاص خود را دارد؛ به ویژه اگر بخواهیم به پیگیری و ردیابی تأثیر هر قاعده فلسفی در اصول نیز دست زنیم. کتاب حاضر این مهم را به گونه ای تحسین برانگیز به انجام رسانده است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

محمد ان‍ت‍ظام‌

محل نشر

قم

ناشر

ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌

تاریخ نشر

1384

تعداد صفحه

376

فیپا

ان‍ت‍ظام‌، م‍ح‍م‍د، پیش‌ ف‍رض‌ ه‍ای‌ ف‍ل‍س‍فی‌ در ع‍ل‍م‌ اص‍ول‌، ق‍م، ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌، ۱۳۸۴، ۳۷۶ صفحه.