حیله های شرعی ناسازگار با فلسفه فقه

150,000 تومان

book-preview

 

کتاب حاضر به این پرسش پاسخ می دهد که آیا می توان با توسل به اطلاق عموم ظاهر دلیلی لفظی یا با بهره جستن از سکوت شرع در یک مساله، کاری کرد که با روح شریعت ناسازگار باشد؟ اگر بپذیریم که فلسفه تشریع عقد بیع و مقررات ناظر بر آن رواج داد و ستد درست در میان مردم است، آیا می توان شمول قوانین شرعی بیع بر ماده یا تبصره ای را پذیرفت که این هدف را نقض می کند؟ اگر بپذیریم که فلسفه تحریم ربا نفی زمینه های حرامخوری و راندن مردم به سوی بازار صحیح و کار کسب درست است، آیا می توان شمول قوانین ناظر بر منع ربا یا قوانین عقود بیع و اجاره و همانند آن را بر تبصره هایی پذیرفت که این فلسفه را نقض می کند؟

توضیحات تکمیلی

نویسنده

محمد عبدالوهاب بحیری

مترجم

حسین صابری

محل نشر

مشهد

ناشر

آستان‌ قدس‌ رضوی‌

تاریخ نشر

1376

تعداد صفحه

556

فیپا

حیری، محمد عبدالوهاب، حیله های شرعی ناسازگار با فلسفه فقه، ترجمه حسین صابری، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی، سال 1376، 556 صفحه.