ال‍ح‍ق‍وق‌ ال‍ع‍رفیه‌ ال‍عینیه‌ الاس‍لامیه‌

60,000 تومان

book-preview

 

دراس‍ه‌ م‍ق‍ارن‍ه‌ بین‌ ال‍ف‍ق‍ه‌ ال‍م‍ال‍کی‌ و ال‍ق‍ان‍ون ‌ال‍م‍غ‍ربی

توضیحات تکمیلی

نویسنده

م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ص‍ال‍ح ال‍ص‍وفی

محل نشر

رباط

ناشر

دارال‍ق‍ل‍م‌

تاریخ نشر

1384

تعداد صفحه

395

فیپا

ال‍ص‍وفی، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ص‍ال‍ح، ال‍ح‍ق‍وق‌ ال‍ع‍رفیه‌ ال‍عینیه‌ الاس‍لامیه‌: دراس‍ه‌ م‍ق‍ارن‍ه‌ بین‌ ال‍ف‍ق‍ه‌ ال‍م‍ال‍کی‌ و ال‍ق‍ان‍ون ‌ال‍م‍غ‍ربی، رب‍اط، دارال‍ق‍ل‍م‌، ۱۳۸۴، 395 صفحه.