الجذور التاریخیة للشریعة الإسلامیة

30,000 تومان

book-preview

 

الموضوع الذی نبحثه هنا هو محاولة الکشف عن الموروث أو المیراث العربی الذی ورثه الإسلام عن عرب الجزیرة و ذلک بقصد فهم الإسلام فهما صحیحا.
و فی رأینا المتواضع أنه أمر علی درجة بالغة الخطورة من الأهمیة لأن مثل تلک الدراسة سوف تکون المفتاح المنهجی للفهم الصحیح للإسلام و خاصة للمواضیع المثارة الآن فی الساحة الأسلامیة مثل: الشوری و الخلافة و الحجاب و النقاب و النظرة إلی المرأة و الخ.

ریشه های تاریخی فقه اسلامی

موضوعی که در این جا بحث می کنیم کوششی است برای یافتن و فهم میراث یا آن میراث عربی که اسلام تحت تأثیر [فرهنگ] مردم جزیرة العرب به ارث برده است و این کوشش به قصد فهم کاملا درست از اسلام است. در نظر حقیر ما، چنین تحقیقی از اهمیت خطیری برخوردار است زیرا چنین مطالعه ای می تواند کلیدی روشمند برای فهم صحیح اسلام و بویژه فهم مواضع پر مناقشه ای که امروزه در قلمرو مطالعات اسلامی مطرح است مانند: شورا و خلافت، مسألۀ حجاب و برقع و نگاه به زن و مسائل دیگر، باشد.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

خلیل عبدالکریم

محل نشر

قاهره

ناشر

سینا للنشر

تاریخ نشر

1990م/ 1369ش

تعداد صفحه

141

فیپا

عبدالکریم، خلیل، الجذور التاریخیة للشریعة الإسلامیة، قاهره، سینا للنشر، 1990م/ 1369ش، 141 صفحه.