مطالعات‌ اسلامی‌ در غرب‌ انگلیسی‌ زبان‌ از آغاز تا شورای‌ دوم‌ واتیکان‌

book-preview

 

مطالعات اسلامی در غرب که گاهی توسعاً ار آن به استشراق یا شرق شناسی تعبیر می شده است، نزد بسیاری از مسلمانان بویژه در ایران، عموماً طنینی منفی و گاه منفور داشته است. این جریان یعنی مطالعات اسلامی در غرب تکویناً ضد اسلامی بوده و خاستگاهی اسلام ستیزانه داشته، زیرا به نحوی کاملا بارز و علنی امتداد دیگر گونه جنگهای صلیبی بوده و در دوران پس از رنسانس نیز به انواع شوائب دینی یا ضد اسلامی آلوده شده بوده است. با این حال کارنامه این جریان طولانی در جهان اسلام بی تأثیر نبوده است. شدت عناد و اسلام ستیزی برخی از اهتمام کننندگان به مطالعات اسلامی در غرب از این سو نیز تلقی و واکنشی آشتی ناپذیر را میان بسیاری از مسلمانان بر انگیخته است. مساعی محققانه لازم بوده است که فارغ از حب و بغض ها، سیمایی از تاریخ و تحول چند صد ساله این جریان را ترسیم کند. این تحقیق شامل بررسی تاریخ و تطور مطالعات اسلامی در غرب انگلیسی زبان تا سال ۱۹۶۵ می شود، برای گردآوری این اثر به بیش از دویست اثر فارسی، عربی و انگلیسی مراجعه شده است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

مرتضی اسعدی

محل نشر

تهران

ناشر

س‍م‍ت‌

تاریخ نشر

1385

تعداد صفحه

185

فیپا

اسعدی‌، مرتضی، مطالعات‌ اسلامی‌ در غرب‌ انگلیسی‌ زبان‌ از آغاز تا شورای‌ دوم‌ واتیکان‌ (۱۹۶۵م‌)،‌ تهران، سازمان‌ مطالعه‌ و تدوین‌ کتب‌ علوم‌ انسانی ‌دانشگاهها (سمت‌)، ۱۳۸۱، ۱۸۵ صفحه.