از کوچه رندان

50,000 تومان

book-preview

 

اینجا از کوچه رندان چه می جویم؟ راه تازه ای به شناخت حافظ. جایی که در مسجد و خانقاه درپایی از وی باقی نمانده باشد نشانش را شاید در کوپه رندان بتوان یافت. امّا کسی که می گوید “حافظم در مجلسی دردی کشم در محفلی” آن اندازه زرنگی دارد که در کوچه رندان هم خود را از چشم های کنجکاو و بوالفضول پنهان دارد. با این همه اگر جویندگان دیگر در مسجد و خانقاه رد او را گم کرده اند، آیا نمی توان در جستجوی او به کوچه رندان نیز نومیدانه سرکشید؟ البته که می توان. مشکل آن است که از این کوچه بتوان به سلامت گذشت و اگر رندان راستین درین کوچه پر اسرار نتوان شناخت، بیم آن هست که نتوان به سلامت عبور کرد.                                                                                                               زرین کوب

توضیحات تکمیلی

نویسنده

عبدالحسین زرین کوب

محل نشر

تهران

ناشر

سخن

تاریخ نشر

1389

تعداد صفحه

280

فیپا

زرین کوب، عبدالحسین، ازکوچه رندان، تهران، انتشارات سخن، 1389، 280 صفحه.