از مشروطه تا جنگ جهانی اول

75,000 تومان

book-preview

خاطرات‌ فردریک‌ اوکانر کنسول‌ انگلیس‌ در فارس‌

خاطرات لیو تنان کلنل سر ویلیام فردریک اوکانر (۱۹۴۳ تا ۱۸۷۰) از دوران خدمتش در ایران در مقام سرپرست کنسولگری بریتانیا در سیستان و سرکنسول شیراز در فاصله سالهای ۱۹۰۹ تا ۱۹۱۵ میلادی که ترجمه فارسی آن در این کتاب ارائه شده است، با دوره ای از تاریخ معاصر ایران توام است که در خلال آن نابسامانیهای حاصل از استقرار دولت نوپای مشروطه در پی سقوط محمد علی شاه، نه فقط فرصت فروکش نیافت که با وقوع جنگ اول جهانی و تسری دامنه آن به ایران بر میزان تلاطمهایش نیز افزوده شد. خاطرات اوکانر از لحاظ پاره ای داوری های سیاسی و استدلالهایی که نویسنده به تفاریق در توجیه مداخلات ناروای دولت بریتانیا (و روسیه، متفق آن دوره لندن) عنوان کرده، کاستی هایی در بردارد که طبیعتا از دید انتقادی اهل تاریخ پنهان نیست، ولی چون ارزش تاریخی این خاطرات حتی از نظر ثبت داوریهای مغرضانه نویسنده هم که شده، مهم و در خور توجه می باشد در ترجمه نیز جانب امانت رعایت شده است.

توضیحات تکمیلی

مترجم

حسن ‌زنگنه

محل نشر

تهران

ناشر

نشر و پژوهش‌ شیرازه‌

تاریخ نشر

1376

تعداد صفحه

145

فیپا

از مشروطه‌ تا جنگ‌ جهانی‌ اول‌: خاطرات‌ فردریک‌ اوکانر کنسول‌ انگلیس‌ درفارس‌، ترجمه‌ حسن‌ زنگنه، تهران، نشر و پژوهش‌ شیرازه‌، ۱۳۷۶، ۱۴۵صفحه.

نویسنده

فردریک اوکانر

تعداد جلد

یک جلد

شابک

6008514084