ت‍ح‍ریر ت‍اریخ‌ ش‍ف‍اهی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لامی‌ ایران

400,000 تومان

book-preview

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ داس‍ت‍ان‌ ان‍ق‍لاب‌ از رادیو بی‌ بی‌ سی‌، ه‍م‍راه‌ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ و ت‍وضیح‍ات‌

توضیحات تکمیلی

نویسنده

ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌ عماد الدین باقی

محل نشر

تهران

ناشر

ت‍ف‍ک‍ر

تاریخ نشر

1373

تعداد صفحه

591

فیپا

ت‍ح‍ریر ت‍اریخ‌ ش‍ف‍اهی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لامی‌ ایران: "م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ داس‍ت‍ان‌ ان‍ق‍لاب‌ ازرادیو بی‌ بی‌ سی‌"، ه‍م‍راه‌ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ و ت‍وضیح‍ات‌ ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌ عماد الدین باقی، ت‍ه‍ران‌، ن‍ش‍رت‍