اطلاعاتی‌ دربارۀ تشنجات‌ و درگیری‌‌های‌ خیابانی‌ و توطئه‌ها در دوران‌ حکومت‌ دکتر محمد مصدق‌

80,000 تومان

book-preview

 

دفتر پنجم: اسنادی پیرامون توطئۀ ربودن و قتل سرلشکر محمود افشارطوس رئیس شهربانی حکومت ملی به سال 32

سرسختی دکتر مصدق در دفاع از استقلال ایران و عدم انعطافش در مقابل سیاست آمریکا و برنامۀ پیشنهادی بانک بین المللی، آمریکا و هواداران داخلی او را که تا مدتی پس از ملی شدن صنعت نفت به امید تضعیف رقیب انگلیسی و سهیم‌شدن در غارت منابع نفتی و داشتن نقش فعال‌تری در ایران در جهت اهداف خود، از نهضت پشتیبانی می‌نمودند، در صف مخالفین نهضت قرار داد. جریان فوق پس از شکست در توطئۀ 9 اسفند 1331 و 25 مرداد 1332 جهت سقوط دولت دکتر مصدق، طرح ربودن چند تن از چهره‌های مؤثر نهضت را ریخته و نقشۀ فوق را با ربودن تیمسار افشارطوس که منجر به شهادت او گردید، به مرحلۀ اجرا درآورد. آنچه در این دفتر گردآوری شده است، مجموعه‌ای از اسناد و اخباری است که خواننده را در چند و چون واقعه، انگیزه‌ها، عاملین و اهداف آنان از این عمل قرار می‌دهد.
در جریان توطئۀ ربودن و قتل محمود افشار طوس، افزون بر مشاهدۀ دست سیاست خارجی، دربار، امرای نظامی اخراجی از نیروهای مسلح و … با عناصر دیگری رو به رو می‌شویم که قبلا در صفوف نهضت ملی قرار داشتند، که در رأس آنان از «حسین خطبی» و «مظفر بقائی» می‌توان نام برد. بررسی این نکته که فردی همچون بقائی که مدعی دفاع از نهضت ملی بود، چگونه در کنار جریانات و عناصر ضد نهضت قرار می‌گیرد و دست به توطئه و واژگونی و سقوط دولت ملی می‌زند، خالی از عبرت و پندآموزی نیست.

گفتنی است اسناد و گزارش آقای ترکمان از چگونگی قتل سرلشکر محمود افشارطوس مبتنی بر اسناد دست دوم است و باید آنها را با خاطرات و اسنادی که سرتیپ حسینقلی سررشته، مسئول مستقیم پروندۀ قتل و یابندۀ متهمان اصلی، مقایسه کرد. از این رو، به خواننده و محقق تاریخ معاصر پیشنهاد میشود کتاب خاطرات من، نوشتۀ حسینقلی سررشته را حتما ببیند.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

محمد ترکمان

محل نشر

تهران

ناشر

مؤسسۀ خدمات‌ فرهنگی‌ رسا

تاریخ نشر

1363

تعداد صفحه

244

فیپا

ترکمان، محمد، اطلاعاتی‌ دربارۀ تشنجات‌ و درگیری‌‌های‌ خیابانی‌ و توطئه‌‌ها در دوران‌ حکومت‌ دکتر محمد مصدق‌ (دفتر پنجم: اسنادی پیرامون توطئۀ ربودن و قتل سرلشگر افشارطوس رئیس شهربانی حکومت ملی به سال 3