تاریخ و تمدن بین النهرین

124,000 تومان

ناموجود

بین النهرین در آسیای غربی محل پدید آمدن نخستین تمدنهای باستانی است که شناخت تاریخ و تمدن و فرهنگ آن، به دلیل همسایگی با ایران، نقش مهمی در بررسی سیر تکوین تمدن ایران دارد. از آنجا که جای پژوهش جامعی درباره تمدن و تاریخ سرزمین های همسایه، به ویژه بین النهرین باستان، به زبان فارسی در مطالعات دوره های پیش از تاریخ و تاریخی ایران خالی است، مجموعه سه جلدی تاریخ و تمدن بین النهرین که هدف آن معرفی مهمترین عرصه فرهنگی همسایه ایران به خواننده فارسی زبان است، کوششی شایسته به شمار می رود.

تاریخ سیاسی بین النهرین مجلد اول این مجموعه است؛ که جغرافیای طبیعی و اقتصادی منطقه، دوران پیش از تاریخ آن و دورانهای اکد، بابل قدیم، کاسیها، آشوریها و پادشاهی کلدانیها در بابل و زوال امپراتوری بابل از جمله مباحثی است که در آن مطرح می شود.
تاریخ فرهنگی-اجتماعی بین النهرین مجلد دوم این مجموعه است. این جلد از چهار بخش با نام های فرهنگ و تمدن بابلی، فرهنگ و تمدن آشوری، فرهنگ و تمدن بین النهرین و در آخر متون، تشکیل شده است.
عنوان جلد سوم این مجموعه هنر و معماری بین النهرین است. این جلد از نه فصل با عناوین زیر تشکیل شده است:
فصل اول: دوران آغاز نگارش
فصل دوم: دوران سلسله های قدیم و آغاز تاریخ
فصل سوم: دوران اکد
فصل چهارم: عصر نوزایی: دوران سمور جدید
فصل پنجم: دوران بابل قدیم
فصل ششم: دوران بابل میانی: سلسله کاسی ها
فصل هفتم: دوران آشور قدیم
فصل هشتم: دوران آشور میانی
فصل نهم: دوران آشور جدید: عصر امپراتوری
فصل دهم: دوران بابل جدید: عصر کلدانیها

توضیحات تکمیلی

نویسنده

یوسف مجید زاده

محل نشر

تهران

ناشر

مرکز نشر دانشگاهی

تاریخ نشر

1392

تعداد جلد

3

تعداد صفحه

1623

فیپا

مجید زاده، یوسف، تاریخ و تمدن بین النهرین، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1392، سه جلد، جلد اول 490، جلد دوم 500 و جلد سوم 633 صفحه.

شابک

9789640109946