درسگفتار: تأثیر دانش زبان شناختی بر یادگیری زبان خارجی

مؤسسه پویاواژه با همکاری سایت آثار برتر درسگفتارهایی برگزار می کند:

  • درسگفتار یکم
  • سخنران: دکتر آرزو نجفیان (دانشیار زبانشناسی – عضو انجمن زبانشناسی ایران)
  • موضوع: تأثیر دانش زبان شناختی بر یادگیری زبان خارجی
  • زمان: پنجشنبه، ۲۷ دی ۱۳۹۷ (ساعت ۱۸ تا ۲۰)
  • شهریه: رایگان
  • ظرفیت کلاس: ۱۶ نفر
  • مکان: تهران، خیابان شانزده آذر، شماره 24، طبقه سوم

 

زبان‌آموزان، بویژه زبان‌آموزان نوپا، در یادگیری زبان خارجی همواره با خطاها و چالشهای متعدد مواجهند. هدف اصلی این درسگفتار پرداختن به این مسئله است که آشنایی زبان‌آموز با مفاهیم پایۀ زبان‌شناسی چه کمکی به پیشبرد یادگیری زبان می‌کند.

در این درسگفتار نخست با مفهوم نوین زبانشناسی به‌مثابه مطالعۀ علمی زبان و زیرحوزه‌های اصلی آن نظیر آواشناسی و واج‌شناسی، صرف، نحو، و معناشناسی آشنا می‌شویم. یکی از رویکردهای نوین مطالعۀ زبان زبانشناسیِ شناختی است، که یک شاخه بینارشته‌ای و فصل مشترک روانشناسی و زبانشناسی محسوب می‌شود. در این رویکرد چگونگی تعامل زبان با شناخت توصیف می‌شود و بر این موضوع تأکید می‌شود که زبان چگونه افکار ما را شکل می‌دهد. در رویکرد شناختی، یادگیری زبان دوم و زبان خارجی یک فرایند تفکر آگاهانه و منطقی محسوب می‌شود که شامل استفاده آگاهانه از استراتژی‌های یادگیری است. استراتژی‌های یادگیری روش‌های ویژه‌ای برای حفظ و پردازش اطلاعات‌اند که باعث افزایش درک و یادگیری می‌شوند.

در این نشست علاوه بر مباحث نظری فوق، با ارائه مثالهای متعدد از زبانهای خارجی رایج، به اثرگذاری این دانش شناختی بر یادگیری زبان خارجی می‌پردازیم.

 

برای شرکت در این کلاس ثبت نام ضروری است.

مراحل ثبت نام:
خرید ← ثبت سفارش ← تکمیل اطلاعات فردی ← نهایی کردن خرید