تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام

145,000 تومان

book-preview

 

کتاب تاریخ ادبیات پیش از اسلام مجموعۀ کاملی است همچون دائرةالمعارفی که نویسندۀ دانشمند آن با تبحر علمی و روشی درست و عالمانه و با احاطه و دسترسی کاملی که به منابع داشته است، آثار ادبی پیش از اسلام ایران را معرفی می‌کند. در این کتاب نه تنها دربارۀ آثاری که در دسترس هستند بحث می‌شود، بلکه از هر موردی نیز که به نحوی با ادبیات پیش از اسلام ایران پیوند می‌خورد سخن به میان می‌آید. مثلا اگر اشاراتی در نوشته‌های مورخان یونانی و رومی دوران باستان یا در کتاب‌های عربی و فارسی دوران اسلامی به این آثار شده است و یا اگر ترجمه‌هایی به عربی و فارسی و دیگر زبان‌ها، از اصل گمشدۀ نوشته‌های پیش از اسلام موجود بوده است، همه مورد بررسی قرار گرفته‌اند و آثار بازماندۀ سینه‌به‌سینه و روایت‌های شفاهی هم در ضمن مدنظر بوده است و ذکر نمونه‌هایی از این آثار بر غنای کتاب افزوده است.
بحث دربارۀ این آثار از دوران ماد شروع می‌شود و به سده‌های نخستین پس از اسلام منتهی می‌گردد. کتاب از یک مقدمۀ کوتاه و بخش‌های مختلف ادبیات مادی، ادبیات فارسی باستان، ادبیات اوستایی، ادبیات دورۀ اشکانی، کتیبه‌های دوران ساسانی، ادبیات پهلوی، ادبیات مانوی، زبور پهلوی و ادبیات زبان‌های ایرانی میانۀ شرقی تشکیل می‌شود. کتاب‌نامه و اعلام نیز بخش‌های پایانی کتاب هستند.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

ژاله آموزگار و احمد تفضلی

محل نشر

تهران

ناشر

سخن

تاریخ نشر

1393

تعداد صفحه

۴۵۴

فیپا

ژاله آموزگار و احمد تفضلی، تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام، تهران، سخن، ۱۳۹۳، ۴۵۴ صفحه.