پشت‌ دریچه‌ ها: گفتگو با همسران‌ هنرمندان‌

پشت‌ دریچه‌ ها: گفتگو با همسران‌ هنرمندان‌

78,000 تومان

تمام شد

book-preview

 

استاد معتقد است که موسیقی ما مغموم نیست و این اشکی که از چشم اهل دل در موقع گوش دادن به موسیقی، جاری می شود عالیترین صفت انسان است و هم از اینجاست که دل و روح تلطیف می یابد. ناله نی اش انسان ها را به یکی شدن هم حالی و همدردی دعوت می کند، که این نیست مگر هدف تمامی مکاتب هنری دنیا.                                                                                             از گفتگو با خانم کسائی

نویسنده

شهین حنانه

محل نشر

تهران

ناشر

صدای معاصر

تاریخ نشر

چاپ سوم 1394

تعداد جلد

2

فیپا

حنانه‌، شهین، پشت‌ دریچه‌ ها (گفتگو با همسران‌ هنرمندان‌)، تهران، صدای‌ معاصر، 1394، ۲جلد.