موانع‌ تاریخی‌ رشد سرمایه‌ داری‌ در ایران‌: دوره‌ قاجاریه‌

موانع‌ تاریخی‌ رشد سرمایه‌ داری‌ در ایران‌: دوره‌ قاجاریه‌

33,000 تومان

book-preview

نویسنده

احمد اشرف

محل نشر

تهران

ناشر

زمینه‌

تاریخ نشر

1359

تعداد صفحه

172

فیپا

اشرف، احمد، موانع‌ تاریخی‌ رشد سرمایه‌ داری‌ در ایران‌: دوره‌ قاجاریه‌، تهران، زمینه‌، ۱۳۵۹، ۱۷۲ صفحه.