مآثر سلطانیه: تاریخ جنگهای اول ایران و روس

مآثر سلطانیه: تاریخ جنگهای اول ایران و روس

52,000 تومان

توضیحات محصول

book-preview

 

دوره پادشاهی فتحعلی شاه قاجار از تاریکترین ایام ملت ایران به شمار می رود. این دوران مصادف با حمله سه جانبه نیروهای استعماری فرانسه، انگلیس و روسیه است. فرانسویان خواستند ایران را وسیله کشور گشایی هندوستان نمایند. انگلیسیها آمدند که فرانسویان را از میدان به در کنند و روسیان به کشورگشایی در قفقاز پرداختند. افغانان به پشتگرمی انگلیس بر ایران شوریدند و ترکان عثمانی با دیدن گرفتاری های ایران در اندیشه دست اندازی به مرزهای باختری افتادند. عبدالرزاق بیک پسر نجفقلی خان دنبلی از عشیره دنبلی خوی، معاصر این دوران گوشهای از تاریخ این ایام را به ثبت رسانده است.

اطلاعات بیشتر

نویسنده

عبدالرزاق بن نجفقلی مفتون دنبلی

محل نشر

تهران

ناشر

موسسه انتشاراتی روزنامه ایران

تاریخ نشر

1383

تعداد صفحه

۶۷۲

فیپا

مفتون دنبلی، عبدالرزاق بن نجفقلی، مآثر سلطانیه: تاریخ جنگهای اول ایران و روس، تهران، موسسه انتشاراتی روزنامه ایران، 1383، 672 صفحه.