سيلک كهن ترين روستای محصور ايران گزارش‌ نها‌یی‌ طرح‌ با‌زنگری سیلک‌

سيلک كهن ترين روستای محصور ايران: گزارش‌ نها‌یی‌ طرح‌ با‌زنگری سیلک‌

34,000 تومان

Product Description

book-preview

 

کتاب حاضر حاصل پنج فصل کاوش مداوم در تپه سیلک است. پس از چاپ کاوش های سیلک توسط رومن گریشمن، کتاب حاضر به عنوان دومین کتابی است که تحت عنوان گزارش نهایی به زیور طبع آراسته گردید. گزارش حاضر در برگیرنده ی نتایج مختلف باستان شناختی سیلک است.

نویسنده

صادق ملک شهمیرزادی

محل نشر

تهران

ناشر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

تاریخ نشر

1385

تعداد صفحه

184

فیپا

ملک شهمیرزادی، صادق، سيلك كهن ترين روستاي محصور ايران: گزارش‌ نها‌یی‌ طرح‌ با‌زنگری سیلک‌، تهران، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، 1385، 184 صفحه.