ت‍اری‍خ‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ش‍ی‍ع‍ی‍ان‌ اث‍ن‍ی‌ ع‍ش‍ری‌ در ای‍ران‌

تاریخ سیاسی شیعیان اثنی عشری در ایران در شش فصل باعنوان “دوران تقیه و حرکت های فرهنگی شیعیان”، “گذر شیعیان از فراز و نشیب های سیاسی ـمذهبی”، “تساهل و تسامح مذهبی و رشد شیعیان در عرصه سیاسی”، “دوران تقیه مجدد شیعیان و گذر از فراز و نشیب های سیاسی مذهبی”، “تساهل و تسامح مذهبی و رشد مجدد شیعیان در عرصه سیاسی” و “گسترش فعالیت های سیاسی شیعیان و نزدیک شدن به مقصود” ارایه شده است.
درمقدمه آمده است: در جامعه ایران، از دیرباز وحدت مذهبی عامل قوام وحدت ملی بوده است، ساسانیان در سایه وحدت مذهبی، به نوعی وحدت سیاسی
رسیدند و توانستند اقوام و خاندان های مختلف را تحت حاکمیت یک حکومت واحد مرکزی درآورند. این امر در دراز مدت به دلیل سوء استفاده مُوبَدان قدرتمند، عامل ایجاد مشکلات سیاسی و اجتماعی فراوان شد، به طوری که دهه‌های آخر حکومت ساسانیان، شاهد شورش‌ها و قیام‌هایی با شعار اصلاحات اجتماعی بود.
بدین ترتیب وحدت سیاسی ایجادشده در معرض تفرقه و زوال قرار گرفت و ورود مسلمانان و اسلام به ایران به شکست سیاسی ساسانیان و ازبین رفتن قدرت موبدان زرتشتی انجامید.

دربخشی از این کتاب با عنوان “رواج تشیع در ایران” آمده است: مورخان و محققان دلایل مختلفی ازجمله “نارضایتی ازخلافت امویان و عباسیان” و “مهاجرت قبایل عرب به ایران” را برای گرایش ایرانیان به تشیع ذکر کرده‌اند. ایرانیان که از تبعیض و اختلافات طبقاتی دوره ساسانیان به ستوه آمده و زخم های روحی بسیاری را متحمل شده بودند، با ورود اعراب مسلمان به ایران و اِعلام شعار مساوات و برابری و عدالت از جانب آنان، روزنه‌‌ای برای رهایی از وضع اجتماعی نابسامان خود یافتند و خوش بینانه و با روی باز اسلام را پذیرا شدند. در صدر اسلام، رعایت مساوات و برابری مسلمانان تا حدی بود که به سلمان فارسی، بلال حبشی، صهیب رومی و زیدبن حارثه تولی می‌شد و آنان مانند عرب مسلمان و آزاده از حقوق مساوی اجتماعی برخوردار بودند. ایرانیان طالب اسلامی بودند که “ابولهب” و “ابوجهل” را با این که از سران قریش و از نزدیکان پیامبر اسلام بودند مورد تبری قرار داده بود. شیعیان ایران باهدف رسیدن به شعائر و ایده آل های تشیع، در جستجوی افرادی برآمدند که بتوانند خواسته های معنوی آنان را جامه عمل بپوشانند و در سطح کلان برای ابراز نارضایتی خود در واکنش به عمال امویان به مبارزات ضد اموی پیوستند.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

پ‍روی‍ن‌ ت‍رک‍م‍ن‍ی‌ آذر

محل نشر

ت‍ه‍ران‌

ناشر

مؤسسه شیعه شناسی

تاریخ نشر

1383

تعداد صفحه

408

تعداد جلد

یک جلد

فیپا

ترکمنی آذر، پروین، تاریخ سیاسی شیعیان اثنی عشری در ایران، شیعه شناسی، تهران، 1383، 408 صفحه

شابک

9786005147148