از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود؟: زندگی من

از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود؟: زندگی من

35,000 تومان

Product Description

book-preview

 

گشودن دفتر زندگی اگر محدود به بیان و روایت خاطره ها باشد، کار چندان دشواری نیست و فایده اندکی هم دارد. دشواری اصلی در تألیف و تنظیم رویدادهای پراکنده و سایه روشن به اجزای این منظره طبیعی و سرانجام ترسیم نموداری گویا و عبرت آموز است. آنچه خواننده بزرگوار و خطاپوش می تواند به آن اعتماد کند، این مزیت است که نه سودای داستان سرایی و خود نمایی دارم و نه در روایت ها گزافه می گویم، آنچه نقل می کنم بیان واقعی، یا دست کم چیزی است که واقعیّت می پندارم. ممکن است ناخودآگاه و بر اثر تخیّل بر آنچه گذشته اندکی افزوده باشم و یا به دلیل خصوصی بودن پاره ای از حوادث به اجمال بگذرم، ولی مسیر عمومی واقع را هرگز رها نکرده ام.                                                                ناصر کاتوزیان

نویسنده

ناصر ک‍ات‍وزیان

محل نشر

تهران

ناشر

شرکت سهامی انتشار

تاریخ نشر

1393

تعداد صفحه

332

فیپا

کاتوزیان، ناصر، از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود؟: زندگی من، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۹۳، ۳۳۲ صفحه.