معيشت و فضيلت

نویسنده: عبدالكريم سروش
كيان، سال پنجم، شماره ۲۵، خرداد و تيرماه ۷۴

فیپا:
سروش، عبدالكريم، ” معيشت و فضيلت “، كيان، سال پنجم، شماره ۲۵، خرداد و تيرماه ۷۴، صفحه ۲-۱۱.

هستند کسانی که سکولاریزم و لیبرالیزم را از مقدمات و ارزش های اجتناب ناپذیر سابق بر توسعه و پورنوگرافی و هوموسکسوالیتی و استعمار نو و کهن و سلاح های میکروبی و شیمیایی و تخریب طبیعت را از آثار و ارزش های اجتناب ناپذیر مسبوق به توسعه می دانند و بدین طریق، قلم بطلان برحیات و بقای جانوری می کشند که چنان اخلاف و اسلافی دارد. و به تبع، لرزه بر اندام دیندارانی می افکنند که متحیّرانه در برابر دنیای مدرن ایستاده اند و با شوقی بیم آمیز می خواهند قند زهرآلود توسعه را بخرند و بجوند. در مقابل هم کسانی هستند که علم دوستی را ارزشی سابق بر توسعه و دموکراسی را مسبوق به آن می دانند و در آن جز حسن و هنر سابق و لاحق نمی بینند. سؤال از پیوند و نسبت توسعه و ارزش ها، در همین مناقشات است که جوانه می زند و جان می گیرد.

>>> برای دانلود رایگان مقاله عضو شوید
در حال بارگذاری
تمام حقوق برای وب سايت آثار برتر محفوظ است. © 1387 - 1397
پياده سازی توسط شرکت پرتونگار