ايران زمین و خاورمیانه در قرن جديد: درسهای قرن ١٤ برای قرن ١٥

مركز پژوهش هاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه به همراه پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي برگزار مي كنند ؛

كنفرانس بين الملليِ ؛

ايران زمين و خاورميانه در قرن جديد ؛ درسهاي قرن ١٤ براي قرن ١٥

موضوعات و محورهاي اصلي همايش ؛

يك. نصايح و آموزه هاي قرن ١٤ به قرن ١٥ در باب حكمراني منصفانه و موفق

دو. آموزه هاي قرن ١٤ در خصوصِ صيانت و ارتقاي زبان فارسي

سه. سياستگران دوران ساز قرن و ابتكار عمل هاي آنها

چهار . فرمول و ساز و كار دفاع بهنگام و جنگ موثر

پنج. استراتژيست ها ( رهنامه نگاران ) يِ موفق و دورانديش قرن

شش. زنانِ فرهنگ ساز و بحثْ آفرين

هفت. دگرديسي ساختار ، كاركرد و اعتبار مذهب ، هيئات ، شهرهاي مذهبي و حوزه هاي علميه

هشت. متحدين و معارضين منظقه اي ايران

نه. اشتباهات اساسي قرن و خسارتهايش
ده. رمان هاي دورانسازِ قرن

يازده. جريانِ فكريِ دوران ساز و اسرارِ رونق و فرسايش يك جريان فكري

دوازده . انديشكده هاي ممتاز و گفتمان پرداز در پهنه خاورميانه در قرن چهارده شمسي

سيزده. نوسانِ اعتبار و اهميت شهرها

چهارده . فيلم سازانِ نكته سنج و موج آفرينِ قرن

پانزده . استادانِ جاويدانِ سياست و فرهنگ در امتداد قرن و دليل مانايي آنها

شانزده ؛ هر نكته و نوشته اي در پاسخ به اين پرسش ؛ كدام تجربه قرن چهارده ، راه نماي ايران و ايرانيان در قرن پانزده است؟ چرا ؟ چگونه؟

مهلت ارسال چكيده ي ايده و نظر ؛ ٢٦ دي ماه ١٣٩٩

اعلام نتايج داوري چكيده ها ؛ اول بهمن ١٣٩٩

مهلت ارسالِ مشروح چكيده ها ( ي پذيرفته شده )؛ اول ارديبهشت ١٤٠٠

زمان برگزاري همايش ؛ خرداد ١٤٠٠

نشاني ارسال مطالب ؛

تهران ، بلوار كشاورز، خ شهيد نادري ، شماره هشت.

ايميل دبيرخانه همايش ؛

research.imess@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

این جا یک سایت کتاب فروشی نیست.

هدف اول و غیر انتفاعی ما معرفی بهترین ها در میان انبوه آثار است.
در عین حال امکان خرید هم دارید.

در حال بارگذاری
تمام حقوق برای وب سايت آثار برتر محفوظ است. © 1387 - ۱۴۰۰
پياده سازی قالب توسط شرکت پرتونگار