پرویز ثابتی

 • در دامگه حادثه

  در دامگه حادثه

  490,000 تومان

  بررسی علل و عوامل فروپاشی حکومت شاهنشاهی

  نویسنده: گفت و گویی با پرویز ثابتی (مدیر امنیت داخلی ساواک)، گفتگو از: عرفان قانعی فرد
  ناشر: شرکت کتاب