مرتضی ثاقب فر

  • تاریخ هخامنشیان

    مجموعه گزارش های کارگاه پژوهشی تاریخ هخامنشی دانشگاه خرونینگن هلند

    نویسنده: ویراستاران: هلن سانسیسی ورد نبورخ، آملی کورت و مارگارت کول روت، مارک گریسون
    مترجم: مرتضی ثاقب فر
    ناشر: توس