محمد امین شاهجویی

 • زائر شرق: مجموعه مقالات همایش بزرگداشت یکصدمین سال تولد هانری کربن

  زائر شرق

  40,000 تومان

  گردآوری و تدوین: شهرام پازوکی
  ویراستار: محمد امین شاهجویی
  ناشر: موسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران