کنفرانس فان اِس و تاریخ پیدایش کلام اسلامی

در این برنامه مسائل زیر همراه با پرسش و پاسخ بررسی می شوند:

۱- بحثی در باره هرزیوگرافی (هرطقه/بدعت یا زندقه)

۲- تقاوت سیر پیدایش کلام اسلامی و الاهیات مسیحی

۳- معرفی فهرستی از مهمترین موضوعات کلامی که پروفسور یوزف فان اس در کتابش جامعه و کلام اسلامی به آنها پرداخته است؛ مانند قرآن و نسبت آن با «وحی ملفوظ» همراه با نمونه هائی از متن ترجمه شدۀ کتاب
 
جزئیات برگزاری کنفرانس:

سخنران: دکتر مهدی سردانی (استاد سابق دانشگاه بوخوم آلمان و مترجم پاره ای از آثار یوزف فان اِس)

زمان برگزاری: لغو گردید

مکان برگزاری: تهران (قبل از برگزاری از طریق ایمیل اعلام می گردد)

هزينه ثبت نام: شرکت در این کنفرانس رایگان است