کارگاه آموزش مهارت های زبان عربی با روش خوانش رمان

کارگاه آموزش مهارت های زبان عربی با روش خوانش رمان

مدرسان: دکتر عدنان اشکوری، دکتر شکوه حسینی

زمان: دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 10 تا 12 صبح

مکان: خیابان انقلاب، خیابان قدس، خیابان بهنام، پلاک 23، دفتر آموزش های آزاد پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران

برای اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با شماره تلفن 88993017 – 021 تماس بگیرید