نمایش عمومی فیلم مستند «شرقی»

پروژه بین المللی «شرقی» فیلمی است مستند درباره آثار، افکار و دستاوردهای فیلسوف برجسته ژاپنی پروفسور «توشیهیکو ایزوتسو» که یکی از مهمترین اسلام شناسان و قرآن پژوهان جهان نیز بود.
در پروژه شرقی با مصاحبه و حضور دوستان و شاگردان داخل و خارج ایزوتسو و جمعی از مفاخر فرهنگی در ایران و کشورهای دیگر به کارگردانی مسعود طاهری، گوشه هایی از زندگی و افکار ایزوتسو و نقد آثار او به تصویر کشیده شده است.