رونمایی، معرفی و نقد کتاب: تورات، انجیل و قرآن

رونمایی، معرفی و نقد کتاب: تورات، انجیل و قرآن: سه کتاب، دو شهر و یک داستان

با حضور مؤلف کتاب پروفسور دکتر آنتون وسلز (متولد 1937)، استاد بازنشسته مطالعات اسلامی دانشگاه آمستردام

در سه شهر ایران برگزار می شود:

1- تهران: پژوهشکده مطالعات قرآنی با همکاری انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی و انجمن علمی ترجمه و زبان های خارجی حوزه علمیه:

ناقدان: دکتر فروغ پارسا، دکتر سعید عدالت نژاد و دکتر لیلا هوشنگی
زمان: شنبه 14 مهرماه 1397 ساعت 14 تا 17
مکان: بزرگراه کردستان، خیابان دکتر صادق آیینه وند (64 غربی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سالن اندیشه

2- قم: انجمن علمی ترجمه و زبان های خارجی حوزه و دانشگاه ادیان و مذاهب

ناقدان: حجة الاسلام علی محمد رضایی اصفهانی، حجة الاسلام حبیب رضا ارزانی، حجة الاسلام رضا برنجکار و دکتر فاطمه توفیقی
زمان: شنبه 15 مهر ماه 1397 ساعت 15 تا 18
مکان: قم، بلوار جمهوری اسلامی، کوچه دوم فرعی اول، سالن کنفرانس انجمن های حوزه علمیه

3- اصفهان: انجمن علمی ترجمه و زبان های خارجی حوزه و دانشگاه اصفهان، دانشکدۀ الهیات

ناقدان: دکتر رضا شکرانی، دکتر امیر احمد نژاد، حجة الاسلام حبیب رضا ارزانی
زمان: سه شنبه 17 مهر ماه ساعت 10 تا 13
مکان: دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات، تالار دکتر ربانی

ورود برای عموم در همۀ برنامه ها آزاد و رایگان است.