درسگفتار: زبانهای ایرانی

مؤسسه پویاواژه با همکاری سایت آثار برتر درسگفتارهایی برگزار می کند:

  • درسگفتار دوم
  • سخنران: دکتر عسکر بهرامی، نویسنده و مترجم، عضو هیئت علمی بنیاد دائرةالمعارف اسلامی (دانشنامۀ جهان اسلام)
  • موضوع: زبانهای ایرانی
  • زمان: پنجشنبه، 2 اسفند ۱۳۹۷ (ساعت 17 تا 19)
  • شهریه: رایگان
  • ظرفیت کلاس: ۱۶ نفر
  • مکان: تهران، خیابان شانزده آذر، شماره 24، طبقه سوم

 

در دوره‌ای چندهزارساله در بخش بزرگی از آسیا شماری از زبانها رواج داشته‌اند که زبانشناسان آنها را بر اساس ویژگیهایی جزو شاخۀ زبانهای ایرانی می‌دانند. این گروه به همراه گروه زبانهای هندی شاخۀ آریایی خانوادۀ بزرگ زبانهای هندواروپایی را تشکیل می‌دهد. زبانهای ایرانی سه دورۀ باستان، میانه، و نو را از سر گذرانده‌اند: در دورۀ نخست، از حدود 1000 ق‌م تا پایان دورۀ هخامنشی (330 ق‌م)، زبانهای ایرانی متعددی در نقاط مختلف آسیا رواج داشته‌اند، اما تنها از چهار زبان این دوره آثار مکتوب بر جای مانده است که عبارت‌اند از: فارسی باستان، اوستایی، مادی، و سکایی باستان. در دورۀ دوم (تا حدود 650 م) نیز، هرچند زبانهای متعددی وجود داشته است، تنها از فارسی میانه (با دو گونۀ پهلوی و اشکانی) و سکایی میانه ــ که به ترتیب صورت تحول یافتۀ فارسی باستان و سکایی باستان هستند ــ و چهار زبان ایرانی میانۀ شرقی (سغدی، سکایی میانه، بلخی، خوارزمی) آثار نوشتاری باقی است. از زبانهای دورۀ نو (از ورود اسلام به ایران)، فارسی نو که بازماندۀ پهلوی، و امروزه زبان رسمی سه کشور ایران، افغانستان، و تاجیکستان است، آثار نوشتاری قابل توجهی دارد. علاوه بر آن، چندین زبان ایرانی نو در درون مرزهای سیاسی ایران امروز و ورای آن رواج دارند که بازمانده‌های زبانهای ایرانی میانه هستند و شماری از آنها به نگارش نیز درآمده‌اند.

 

برای شرکت در این کلاس ثبت نام ضروری است.

مراحل ثبت نام:
خرید ← ثبت سفارش ← تکمیل اطلاعات فردی ← نهایی کردن خرید