کارگاه و کلاس های آموزشی

تحليل محتوای كيفی با استفاده از نرم افزار MAXQDA

Product Description

«تحليلِ محتوای كيفی»

با استفاده از نرم افزار «MAXQDA»

واحد آموزش بنياد دايرۀالمعارف اسلامي در نظر دارد كارگاه يك روزه و ۴ ساعته «تحليلِ محتواي كيفي» را با استفاده از نرم افزار «MAXQDA»، چهارشنبه، مورخ ۸/۱۱/۹۳ برگزار كند.
این کارگاه در دو قسمت عملی و نظری به شرح زیر برگزار می شود:
بخش نظری: (به مدت ۱ ساعت)

مقدمه ای پیرامون تحلیل محتوا؛
رویکردهای تحلیل محتوای کیفی؛
داده های کیفی و چگونگی تحلیل آنها؛

بخش عملی: (به مدت ۳ ساعت)

معرفی قابلیتها و امکانات نرم افزار MaxQDA؛
آموزش چگونگی استخراج نتایج و بروندادها از نرم افزار MaxQDA؛
اجرای یک کار عملی با نرم افزار MaxQDA؛

از كليّه علاقه‏ منداني كه تمايل به شركت در اين دوره دارند، تقاضا مي‏ شود براي ثبت‏ نام و هماهنگي به واحد آموزش مراجعه كنند.
به همراه آوردن رايانة شخصي الزامي است.

جزئیات برگزاری کارگاه:

مدرس: جناب آقاي دكتر رضا رجبعلی بگلو

زمان برگزاری: چهارشنبه، مورخ ۸/۱۱/۹۳، (۸ – ۱۲)

مکان برگزاری: تهران، خیابان فلسطین شمالی، پلاک ۳۸۲، بنیاد دایره المعارف اسلامی (واحد آموزش)

تلفن: ۸۸۹۶۶۷۰۲ (داخلی ۳۴۳)