برگزاری هفتمین همایش «نظام اخلاقی مولانا»

زمان: جمعه، 23 فروردین ، ساعت 14 الی 20
مکان: سالن همایشهای بین المللی کتابخانه ملی ایران

۱. دکتر مهناز قانعی‌راد؛ ? موانع و ممدات روان‌شناختی غیرمعرفتی اخلاقی زیستن
۲. دکتر میلاد نوری؛ ? نقش مثبت يا منفی عشق در اخلاقی زيستن
۳. دکتر محسن جوادی؛ ? نقش مثبت يا منفی حُبّ ذات در اخلاقی زيستن
۴. دکتر مقصود فراستخواه؛ ? موانع و ممدات جامعه‌شناختی اخلاقی زیستن
۵. دکتر امیر اکرمی؛ ? موانع و ممدات اخلاقی زيستن از ديدگاه مولانا
۶. استاد مصطفی ملکیان؛ ? موانع و ممدات روانشناختی معرفتی اخلاقی زيستن