کارگاه آشنایی با مفاهیم پایه در تاریخ و فلسفۀ علم

بدین‌وسیله از دانشجویان و علاقه‌مندان دعوت می‌شود در کارگاه یک‌روزۀ «بازنمایی: مباحثی در فلسفۀ علم، هنر و ادبیات» شرکت کنند. این کارگاه به همت گروه مطالعات علم مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران برگزار می‌شود،
• زمان: چهارشنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۲ (سه جلسه: ساعت ۱۰ -۱۲، ۱۴-۱۶ و ۱۶-۱۸)
• مکان: مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران
• مدرس: دکتر حسین شیخ‌رضایی (عضو هیئت علمی گروه مطالعات علم مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران)
• شرکت در کارگاه صرفاً به‌صورت حضوری و با ثبت‌نام امکان‌پذیر است. این کارگاه رایگان است و به شرکت‌کنندگان گواهی شرکت در کارگاه ارائه می‌شود.
• لینک ثبت‌نام در کارگاه: