آزمایش کربن ۱۴ بر روی کهن ترین نسخه های خطی قرآن: آخرین دستاوردها

آزمایش کربن ۱۴ بر روی کهن ترین نسخه های خطی قرآن: آخرین دستاوردها

در دو سال گذشته، پروژه کرپوس کرانیکوم بیش از ۴۰ نسخه خطی عمدتا قرآنی را با استفاده از آزمایش کربن ۱۴ سالیابی کرده که نتایج آن گاه در رسانه ها خبرساز شده است. میشائیل مارکس، مدیر پروژه، ضمن بحث درباره فرایند انجام این آزمایشها و ارائه گزارشی اجمالی از آخرین نتایج حاصل از آنها، از اهمیت به کارگیری روشهای تجربی و تاثیر آنها بر مطالعه و فهم تاریخ قرآن سخن خواهد گفت و به تردیدها و تاملات روش شناختی در این باب خواهد پرداخت.
کرپوس کرانیکوم پروژه ای قرآنی است که از سال ۲۰۰۷ میلادی در فرهنگستان علوم برلین – برندنبورگ در آلمان آغاز شده و به طور تخصصی به پژوهش درباره تاریخ متن قرآن می پردازد.

جزئیات برگزاری:

سخنران: میشائیل مارکس (مدیر پروژۀ کرپوس کرانیکوم در آکادمی علوم برلین – برندنبورگ)

زمان برگزاری: چهارشنبه ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۴ ساعت ۱۰-۱۲

مکان برگزاری: تهران (قبل از برگزاری کنفرانس از طریق ایمیل اعلام می گردد)

سخنرانی به زبان انگلیسی است.

تاریخ اعتبار: دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۴