روش تحقیق در هنر و طراحی: بصری‌ سازی پژوهش

کتاب حاضر دربارۀ یادگیری است؛ یادگیری پژوهش. این نکته قبول عام یافته است که یادگیری در هنر و طراحی به روش تجربی انجام می‌شود. ما با کارکردن بهتر یاد می‌گیریم و با تجربۀ مستقیم موضوع و بازاندیشی دربارۀ آن. ما با کار عملی، با پژوهش و با تأمل در این هر دو آموزش می‌بینیم. این یادگیری فعال و بازاندیشانه رابطۀ پویایی میان کار عملی و پژوهش برقرار می‌سازد. کار عملی پرسش‌هایی ایجاد می‌کند که نیازمند پژوهش است و متقابلا پژوهش نیز بر کار عملی اثر می‌گذارد. این یادگیری در نظام تحصیلات تکمیلی صورت می‌گیرد که شامل راهبردهای آموزشی دانشجو محور و کار پروژه‌ای است. این نظام ساختار و معیارهای روشنی را برای یادگیری فراهم می‌کند.
این کتاب شامل شش فصل است که فصل اول به مقدمۀ پژوهش در هنر و طراحی شامل فرآیند پژوهش، نقشۀ راه، اهمیت روش‌شناسی، پژوهش‌های مدارج عالی و … اختصاص دارد. روش‌های زمینه‌مندسازی پژوهش شامل هدف و ساختار نقد و بررسی زمینه، تفکر و واکنش انتقادی، مهارت‌های کلیدی، جست‌وجوی مطالب مرجع و استفاده از آنها در پژوهش‌های هنر و طراحی و نقد و بررسی زمینه از جمله مطالبی است که در فصل دوم بررسی شده است. تعیین جهت و ترسیم موقعیت پژوهش عنوان سومین فصل این کتاب را تشکیل می‌دهد که شامل طرح سؤال پژوهش، دیدگاه‌ها و رویکرد‌های ممکن در پژوهش،‌ تنظیم و نوشتن طرحنامۀ پژوهش و مدیریت اطلاعات پژوهش است. «گشت و گذار در زمین: پایه‌گذاری روش تحقیق»، «خواندن نقشه: ‌روش‌های ارزیابی تحلیل» و «گزارش سفر: تأیید دانش جدید و انتقال نتایج پژوهش» نیز به ترتیب عنوان‌های فصل‌های چهارم تا ششم را به خود اختصاص داده‌اند. شرح واژگان تحقیق مربوط به هنر و طراحی به همراه واژه‌نامۀ انگلیسی به فارسی نیز در ضمائم کتاب آمده‌ است.

 

برای خرید اینجا را کلیک کنید

توضیحات تکمیلی

نویسنده

کرول گری و جولین ملین

مترجم

طاهر رضازاده

محل نشر

تهران

ناشر

مؤسسۀ متن فرهنگستان هنر

تاریخ نشر

1396

تعداد صفحه

320

فیپا

کرول گری و جولین ملین، روش تحقیق در هنر و طراحی: بصری‌سازی پژوهش، ترجمۀ طاهر رضازاده، تهران، مؤسسۀ متن فرهنگستان هنر، 1396، 320 صفحه.