البته واضح و مبرهن است که

120,000 تومان

book-preview

 

کتاب «البته واضح و مبرهن است که»، تألیف ضیاء موحد در بارۀ مقاله نویسی به قلمی شیوا و روان است. کتاب به ضرورت اتخاذ روشی علمی در زمینه نگارش مقالات علمی می پردازد. نخست نویسنده نگاهی به وضعیت مقاله نویسی در ایران می اندازند. « اگر شما هم ناچار بودید هر ماه مقاله هایی را برای چاپ در نشریه ها ارزیابی کنید و مهر رد یا قبول بر آنها بزنید و در می یافتید اگر نویسنده ای آگاهی های ابتدایی از مقاله نویسی داشت چه بسا مهر رد به نوشته اش نمی خورد، شاید همین کار را می کردید که من در این رساله کرده ام.». وی هدف خود را چنین تعریف می کند: هدف من از این نوشته به دست دادن قاعده هایی برای نگارش مقاله نیست بلکه اصل هایی هست که با رعایت آنها از ایجاد خطاهای چشمگیر جلوگیری می شود.

دکتر موحد در چندین فصل و بخش مفصل به تعریف مقاله، انواع آن و ویژگی های مقالات تخصصی پرداخته است. توجه به ساختار کلی مقاله، شامل مقدمه، بدنه و نتیجه در فصل اول ، خش چهارم  آمده است. توضیح درخصوص روش های مقاله نویسی،خوانش مداوم و بازنویسی از تذکرات نویسنده است. توجه به اهمیت انتخاب موضوع، گردآوری مدارک، تحلیل مدارک، ترسیم طرح اولیه مقاله، ویرایش نهایی و تدوین کتابشناسی دقیق لزوم یک مقاله خوب است. در فصل دوم کتاب، انواع مقالات تعریف و شرح شده اند. مانند: مقالات روایی، توصیفی، تعریفی، فلسفی و دیالکتیکی. هریک از این مقالات و ویژگی های آنها به تفصیل شرح شده است. داشتن واژه نامه انگلیسی – فارسی و اعلام و نحوه تنظیم آن در بخش بعدی آمده است.

 

توضیحات تکمیلی

نویسنده

ضیاء موحد

محل نشر

تهران

ناشر

نیلوفر

تاریخ نشر

1387

تعداد صفحه

226

فیپا

موحد، ضیاء، البته واضح و مبرهن است که …، تهران، نیلوفر، 1387، 226 صفحه.